Život a osobnosť Eleny Baranovej sú úzko späté s jej veľkým zanietením pre francúzsky jazyk, ktoré ju na konci 60-tych rokov 20. storočia priviedlo z Prahy cez Paríž až na univerzitu v Rennes.

Najdlhšie sa však venovala francúzštine a jej študentom na univerzite v Banskej Bystrici, napriek rôznym politicko-ideologickým prekážkam, ktoré pred novembrom 1989 ovplyvňovali aj akademické prostredie a v rámci neho aj vyučovanie francúzskeho jazyka.

Osobitý životný príbeh prepojený s dobou, v ktorej bola Elena Baranová aktívnou účastníčkou v oblasti rozvíjania francúzsko-slovenských vzťahov a frankofónneho priestoru a povedomia na Slovensku, kde ženy vždy zastávali a naďalej zastávajú dôležitú úlohu.

Podujatie

Kedy: pondelok 15. marca, 18h00, a potom ako podcast
Kde: Facebook

Virtuálne stretnutie študentiek francúzštiny Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, participujúcich na projekte online rádiového vysielania FrancofuniSK v rámci Centra univerzitnej úspešnosti UMB (CRU UMB), s Elenou Baranovou, bývalou vysokoškolskou učiteľkou francúzskeho jazyka.

Online interview bude ohliadnutím sa za profesionálnou kariérou E. Baranovej, ponúkne nám jej pohľad na stav frankofónie a vyučovania francúzskeho jazyka. 

Ísť ďalej

  • Interview s Elenou Baranovou (v slovenčine)
  • Posledná online relácia rádia FrancofuniSK

Organizátori

Partneri

Partneri