Diskusia o povolaní učiteľa jazykov, o úskaliach a krásach tohto povolania

Na podujatí sa zúčastia bývalí študenti francúzskeho jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, ktorí učia jazyk len krátko, a svoje skúsenosti si vymenia s už etablovanými učiteľmi. Do diskusie sú prizvaní slovenskí učitelia základných, stredných a vysokých škôl, francúzski pedagógovia a lektori.


Podujatie vo francúzkom jazyku