Fragment ako odpojenie – malý kúsok oddelený od celku. Fragmenty ako stopy, ruiny, zvyšky – prvky architektúry, minulosti. Môžu pôsobiť ako záblesky, momenty, kúsky alebo detaily spomienok. Evokujú však aj mnohorakosť; tieto fragmenty sú malými časťami niečoho väčšieho, jedným aspektom toho, čo by mohlo byť mnohotvárne. To umožňuje súostrovný spôsob myslenia a tvorby, ktorým umelci Peter Baran, Romane Bladou a Ivana Filkorová vytvárajú prepojenia a súvislosti medzi svojimi postupmi a chápaním svojho priameho prostredia. Prostredníctvom využitia sochy, maľby a fotografie skúmajú pojmy materiálnosti, transformácie, javov a architektúry. Kolektívne vnímanie ich vizuálneho výskumu vypĺňa medzery medzi materiálnym a nehmatateľným – každý z nich zachytáva a zobrazuje čo je hmatateľné, čo je nehmatateľné a čo ostáva medzitým. Všetci traja umelci boli v určitom období svojho života spojení s Cité Internationale des Arts v Paríži vo Francúzsku.

Peter Baran tvorí sochy z najpoužívanejšieho materiálu v modernom svete – betónu. Umelecké diela zobrazené na tejto výstave, popri všetkých jeho predchádzajúcich dielach, zobrazujú brutalistickú architektúru z Paríža, nedávnej minulosti – Les Orgues De Flandre. Popri nej budú prezentované aj úlomky Le Corbusierovej Cité Radieuse sú zakomponované do betónových sôch. Vystavené fragmenty sú tak fyzickými, hmatateľnými prvkami niečoho, čo sa pomaly rozpadá a nesie špecifickú históriu. Peter Baran predstaví aj diela vytvorené v spolupráci s kórejskou maliarkou Hyeji Choi.

Fenomenologická prax Romane Bladou je zhmotnením nehmotného, pokusom o premenu efemérneho na objekty a obrazy. Svetlo, vietor, všetko, čo k nám na okamih príde a potom takmer okamžite zmizne, je tak živnou pôdou jej výskumu. Multisenzorické zážitky prevádza do vizuálnych a materiálnych diel – zviditeľňuje ich prostredníctvom materiálnosti. Prezentuje tu keramickú inštaláciu s názvom ‘Nový vzor pre bazén (podľa Merleau-Pontyho)’, ktorú tvorí 1500 keramických dlaždíc. Tieto jednotlivé kusy pri skladaní dokopy, vytvárajú lom svetla, pripomínajúci prchavý obraz, niečo, čo nedokážeme zachytiť. Vystaví aj sériu fotografií 3D tlačených sôch s názvom ‘Znudené dieťa: Hravé interakcie so svetlom’.

Treťou umelkyňou na tejto výstave je Ivana Filkorová. Vo svojich kresbách a maľbách spracováva vnútorné a vonkajšie podnety, ktoré pripomínajú imaginárne, mýtické telá-krajiny a krajiny tela v stave ich nekonečného cyklu premien. Na spoločnej výstave predstaví nielen výber z vlastnej tvorby, ale aj spoluprácu s francúzskym fotografom Cédric-Isham Calvados.

Cité Internationale des Arts je priestor, ktorý umožnil spojenie a spoluprácu medzi všetkými tromi umelcami a kurátorom tejto výstavy.