O výstave z pera kurátorky

Výstava maliarky Zuzany Schmidt a sochára Ondreja 4. vo Francúzskom inštitúte v Bratislave má symbolický názov Dva svety. Je to priliehavá metafora, reflektujúca na jednej strane vizuálnu rozmanitosť ich výtvarného prejavu, na druhej strane naznačujúca i istú dualitu niektorých inšpiračných prameňov, ktoré sú v ich dielach evidentné. Napriek širokej škále podnetov, ktoré ponúka história i dnešok, obaja podľahli inšpiratívnej príťažlivosti francúzskej kultúry a sústredili sa na niektoré jej pozoruhodné momenty, neoddeliteľné späté s metropolou Francúzska –  s Parížom.

Zatiaľ čo Zuzana Schmidt neodolala magickej reči poézie Jacquesa Préverta, v ktorej je zatavené poetické čaro všedného dňa, svieži dych Montmartu a najmä láska k žene, Ondrej 4. sa inšpiroval monumentálnosťou a krehkou, ale i robustnou eleganciou architektúry Defense, ktoré je zároveň i synonymom mnohých humanistických ideálov.

Zuzana Schmidt vstúpila na výtvarnú scénu prednedávnom, no hneď upútala veľmi kultivovanou a farebne decentnou tvorbou, ktorá je obohatením lyricko-abstraktnej polôh súčasnej nefiguratívnej maľby. Vo svojich dielach zväčša opúšťa hranice reality a svoje príbehy maľuje skôr v náznakoch ako v súvislých dejoch. Jej obrazy sú inšpirované poéziou či literárnymi príbehmi, alebo sú reflexiou každodenných zážitkov, spomienok a predstáv a prekvapujú bohatstvom symbolických odkazov a významových posolstiev.

Autorku očarila najmä bezprostredná a emotívna poézia Jacquesa Préverta, jeho metafory i jeho obdivuhodné slovné hry. Bol mágom literárneho výrazu a v jeho príbehoch nájdeme vášnivé romance  ale i melancholické balady, témy prírody, mesta a jeho ulíc, medziľudských vzťahoch, lásky a biedy. Zuzana Schmidt sa dokázala stotožniť s jeho poetikou, emotívnosťou, jemným humorom,  ale i zvukomalebnosťou a rytmom jeho veršov. Vo svojich dielach je rovnako ambivalentná. Raz farebne žiarivá a poeticko-lyrická, inokedy monochrómna, expresívna a dramatická. Využíva farebné i lineárne akcenty, veľké geometrické a archetypálne tvary i drobné fragmenty reality. Dominantným médiom jej autorskej reči je farba, ťaží z jej tuhej pastóznosti, hry jemných valérov, či robustnosti drsných štruktúr, do ktorých často vkladá písaný text či iné kaligrafické prvky, alebo využíva princíp koláže čím ešte viac umocňuje výrazovosť svojich diel.

Ondrej 4. je vyznávačom klasických sochárskych materiálov ako je drevo a bronz. Už roky reže, seká, modeluje, odlieva, no v poslednom čase prechádza najmä k technike zvárania a dnes je to najmä oceľ, železo, antikor, prípadne korten, čo často spája s nájdeným kovovými predmetmi alebo fragmentmi rozmanitých technických zariadení, ktoré vnášajú do jeho sochárskych kompozícií novú poetiku. Pôvodné archetypálne objemy, či plné línie ženských postáv nahradili v jeho tvorbe prísne technické tvary strojov, monumentálne pôsobivé príruby, či oblé siluety tlakových nádrží.

Jeho sochy vo svojich čistých abstrahovaných tvaroch majú výrazný metaforický charakter s odkazmi na literatúru, históriu, ale i aktuálne dianie. Sú plné tajomstiev, no i nečakaných a prekvapivých odhalení. Ich významy a posolstvá nie sú zakódované iba v líniách, objemoch a farbách, ale sú často ukryté i v samotných názvoch, ktoré vo forme slovnej hračky dávajú jeho dielam nový zmysel a otvárajú nekonečnú cestu divákovej fantázii. 

Ondrej 4. svoju tvorbu od počiatku koncipoval ako humanistický a protivojnový apel, no v ostatných rokoch začal výrazným spôsobom obohacovať tematicko-myšlienkovú i formálno-vizuálnu škálu svojich diel. Transportuje biblické či historické príbehy do súčasného sveta, konštruuje rozmanité „Biomechanizmy“ so záhadným poslaním a okrem emotívnych parafráz vidieckej slovenskej „Dedinky (v údolí)“ sa dostáva k pozoruhodným reflexiám európskej i svetovej architektúry. Jeho „hrdzavá“ plastika Mrakodrap, alebo Hommage á Defense sú príkladom pozoruhodného prepojenia spontánnej hry s geometrickými tvarmi a stavebnými prvkami a rozmanitých materiálov. Parížske impresie rezonujú v duši Ondreja 4. od roku 1996, keď sa ako študent zúčastnil otvorenia slovenského ateliéru v parížskom Cité internationale des arts. Koncept Cité – desiatok obytných buniek v jednom centre, či bizarná silueta Defense, jej Grande Arche a okolitých veží našli svoju umeleckú podobu v mnohých jeho dielach.                                                                                                           

Mária Horváthová, kurátorka výstavy

Zuzana Schmidt

Rodáčka zo Šintavy, okres Galanta, v rokoch 1994 – 1999 študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy (PeadDr. Jana Satková) a v rokoch 2017 – 2018 absolvovala dvojročné akreditované štúdium Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby na Inštitúte vzdelávania v arteterapii u prof. Jaroslavy Šickovej Fabrici. Žije v Bratislave a popri pedagogickej činnosti sa venuje maliarskej tvorbe.

Výstavy

2021     

Zuzana Schmidt.  Chôdza je pomalšia ako beh. TÜV SÜD Gallery. Bratislava

Zuzana Schmidt. IMUNO – ALERGO, s. r. o. Bratislava

THANKS FOR THE INVITATION. Galerie Dolní Brána, Prachatice

Lucia Rubeljová, Zuzana Schmidt. Príťažlivá krása. Kafé Lampy. Bratislava

Zuzana Schmidt. Mimo každodennosti. Dům národnostních menšin. Praha

2022

Kto rozžiaril lampy. 2019 – 2022. Kafé Lampy. Bratislava

Zuzana Schmidt. Farby plátno a ja. Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava

Otvorený priestor. SNM. Historické múzeum II. poschodie Bratislavského hradu. Bratislava

Otvorený priestor II. Ružinovská galéria. Cultus. Bratislava

TURUK & ART COLLECTIVE. Symfónia umenia. Park Andreja Hlinku. Bratislava

TURUK & ART COLLECTIVE. Symfónia umenia. Cvernovka. Bratislava

Zuzana Schmidt. Dva svety.  Restaurant Sajado Eurovea Galleria. Bratislava

Priatelia. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Bratislava

2023

Zimný salón. Gallery  Zámocká 22. Bratislava

Zuzana Schmidt. Verifikácia. Galéria Vajnorská 21. Bratislava

Zuzana Schmidt & Ondrej 4. Dva svety. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava

Ondrej 4.

Narodil sa 28. augusta 1975 v Bratislave. Po súkromnej príprave u sochára Andreja Rudavského študoval v rokoch 1989 – 1993 na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (akad. soch. Jozef Hobor a akad. soch. Viliam Loviška). V rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbornú prípravu u prof. Petra Rollera a prof. Jána Hoffstädtera, neskôr v Ateliéri figurálneho sochárstva u prof. Jozefa Jankoviča. V roku 1997 absolvoval semester na University of New Castle v Spojenom kráľovstve u prof. Henriho Burtona.

V roku 1999 počas štipendijného pobytu v Montgomery Sculpture Trust v Londýne vytvára kamenný monument Deň zatmenia slnka, ktorý sa dnes nachádza v Broomhil Sculpture Park. Od roku 1998 viac ako desaťročie spolupracoval s Martinom Palom A Stanislavom Kičom v ateliéri Tri kamene. V roku 2005 získava ako prvý mladý autor Cenu Gerarda H. Meuelensteena.

Dnes žije v Turzovke a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a maľbe. Má za sebou desiatky individuálnych i kolektívnych výstav doma aj v zahraničí a jeho diela sú v početných verejných i súkromných zbierkach.

Individuálne výstavy – výber

2001      Medzipristátie v Kráľovskom údolí. Ondrej Zimka | Ondrej 4. Galéria Excelent. Bratislava

2002      Ondrej Zimka | Ondrej 4. Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky. Londýn

2003      Ondrej 4. Venuše atómového veku. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava – Čunovo

2004

Bronzový svet. Ondrej 4. | Martin Pala. Kysucká galéria. Čadca

Alabaster lady a osobný vesmír. Ondrej 4. | Kamil Peteraj. Galéria Pohoda. Bratislava

2005      Ateas aenea – Doba bronzová. T. Bártfay | Ondrej 4. | M. Pala. Výstavná sieň SLSP. Bratislava

2006

Zimná záhrada. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Galéria SILENCIUM. Bratislava

Volume e Transparenza. Gordana Turuk | Ondrej 4. Galleria MOdenArte. Modena

2007

Stretnutie. Pala | Hromec | Ondrej 4. Galeria Salla Terena. Prezidentský palác. Bratislava

Confrontation. Pala | Hromec | Ondrej 4. Salle des Pas Perdus. Palais des Nations. Ženeva

Zimkovci. Milina Zimková | Ondrej 4. | Ondrej Zimka. Galéria Médium. Piešťany

Ondrej Zimka | Milina Zimková | Ondrej 4. Kysucká galéria. Čadca

Giardino inverno. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Slovenský inštitút. Rím

2008      Ondrej 4. – Kapitalistický realizmus. Centrum súčasného umenia. Synagóga. Trnava

2009      

Štvorboj. T. Bártfay | M. Pala | S. Kiča | Ondrej 4. Galéria Byzant. Bratislava

Tri kamene. M. Pala | S. Kiča | Ondrej 4. Považská galéria umenia. Žilina

2010      

Tri kamene a ich hostia. Slovenské národné múzeum. Hrad Červený Kameň

Farebné hody. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. Dom kultúry. Turzovka

Farebná zima. O. Zimka, M. Zimková, Ondrej 4.  N. Kelecsényi. EXPO 2010. Slovenský pavilón. Šanghaj

2011      Silk Road. Zimka, Zimková, Ondrej 4., Kelecsényi. The Embassy of the Slovak Republic. Beijing | Peking

2012      

Ondrej 4. Piatok trinásteho. Galéria pod slovenským orlojom. Stará Bystrica

Ondrej 4. Posledná večera. Salla Terrena. Prezidentský palác. Bratislava

2013

Ondrej 4. Dedinka v údolí. Reštaurácia Artemis a pešia zóna. Turzovka

Ondrej 4. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín

2014

Ondrej 4. Slovenská strela. Slovanský dom a námestie UNGELT. Praha

Zimnij sad. O. Zimka | M. Zimková | Ondrej 4. | N. Kelecsényi. Slovackij institut. Moskva

2015

Ondrej 4. Vedecko-fantastická bomba. Pešia zóna. Galéria Velvet. Bojnický vínny dom. Bojnice

úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Kysucká galéria. Oščadnica

2016

Ondrej 4. Vedecko-fantastická bomba. Výstavište Floria. Kroměříž

úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Dom kultúry. Turzovka

2017

úLETY. Ondrej 4. | Jaroslav Velička. Liptovská galéria P. M. Bohúňa. Liptovský Mikuláš

Z rodnej hrudy. Ondrej 4. Sochy | Veronika Mikulášová Obrazy. Galéria divadla. Púchov

Ondrej 4. V piatok o piatej. Galerie Crears. Rožnov pod Radhoštěm

Ondrej 4. V rodnom hniezde. Galéria. Čadca

Ondrej 4. Kleine Winterausstellung. Slowakische Institut in Wien. Wien | Viedeń

2018

Ondrej 4. ProKletě vysoko. Kamenná rozhľadňa. Vrch Kleť

Ondrej 4. Dedinka v údolí. Galéria pod Orlojom. Stará Bystrica

2019      Ondrej 4. Na zelenej lúke. Golfové ihrisko. Hluboká nad Vltavou

2023

Ch. Gehlhar, A. Wolf, J. Rajnoch, M. Janečková, Ondrej 4. Nebbiensches Gartenhaus. Frankfurt am Main

Tamara Kolenčíková | Ondrej 4. T&AC Gallery – Zámocká 22. Bratislava

Zuzana Schmidt & Ondrej 4. Dva svety. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava

Ch. Gehlhar, A. Wolf, J. Rajnoch, M. Janečková, Ondrej 4. Praha