Gerty Theresa Cori (1896, Praha, ČR – 1957, Missouri, USA) je prvou ženou, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu.

Hoci v tej dobe gymnáziá nepripravovali dievčatá na prijímacie pohovory na univerzity, Gerty prijali na nemeckú univerzitu v Prahe, kde v roku 1920 úspešne dokončila štúdium medicíny. Dva roky na to odišla so svojím manželom Carlom Cori do USA, kde jej manžel získal miesto biochemika a ona len pozíciu asistentky na oddelení patológie, hoci mala rovnaké vzdelanie a prax ako Carlo.

Po 6 rokoch spoločnej vedeckej práce sa dvojici podarilo popísať po prvýkrát prepojenie anaerobnej glykolýzy vo svaloch s glykoneogenézou v pečeni, ktoré poznáme pod názvom Coriho cyklus. So svojím manželom publikovala 50 článkov a ďalších 11 samostatne. Jedna americká univerzita mu poradila, aby si neničil svoju kariéru pokračovaním v spoločnej publikácii článkov.

V roku 1938 bola konečne menovaná zástupkyňou riaditeľa výskumu a v roku 1940 docentkou. Napriek tomu, že manželia uskutočnili väčšinu svojej vedeckej práce spoločne, Gerty musela čakať 8 rokov, kým bola tiež zvolená za členku Národnej akadémie vied. Cenu Alberta Laskera a medailu Willarda Gibbsa získal len Carlo.

V roku 1947 získala Gerty (spolu so svojím manželom) ako prvá žena na svete Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu a ako tretia žena na svete v oblasti exaktných vied po Márii Curie a Irène Joliot-Curie. V roku 1948 získala cenu Garvana-Olina, ktorá sa udeľuje ženám za výnimočné výsledky v oblasti výskumu chémie.

Podujatie

Kedy: streda 10. marca o 11h
Kde: Naživo cez Zoom / Livestream na Facebooku
Jazyk: simultánne tlmočenie FR – ENG

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede a Medzinárodného dňa žien a v kontexte príprav francúzskeho predsedníctva Generation Equality Forum organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Prahe okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnia odborníčky na rodové otázky z akademického prostredia, ako aj vedecké pracovníčky, ktoré sa podelia o svoje osobné skúsenosti.

Témami okrúhleho stola budú: úloha vzdelávania a médií, rovnováha medzi súkromným životom a prácou, ako aj verejné politiky prijímané v prospech rodovej rovnosti

Moderátor: Aleš Vlk, bývalý poradca Ministra školstva ČR a spoluzakladateľ portálu vedavyzkum.cz

Účastníčky:

  • Kateřina Cidlinská, Psychologický ústav, Akademie věd ČR
  • Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela, Národná delegátka v Stálej pracovnej skupine pre rodové otázky vo výskume a inováciách (SWG GRI) pri Rade Európskej únie
  • Marion Paoletti, špeciálna poradkyňa rektora univerzity pre rovnosť a diverzitu, Univerzita v Bordeaux, Francúzsko
  • Dominika Fričová, Neuroimunologický ústa SAV a laureátka ceny L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2020
  • Silvie Rimpelová, VŠCHT v Prahe a laureátka L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2019
  • Ramla Abdellatif, Pikardská Univerzita Julesa Verna, kontaktná osoba pre otázky rovnosti v rámci CNRS

Ísť ďalej

Organizátori

Partneri

Partneri