Natacha Henry vyštudovala odbor súčasných dejín a momentálne sa venuje téme sexizmu a cestám k slobode. Svoju kariéru zasvätila kariére spisovateľky a paralelne pracuje ako špecializovaná konzultantka v boji proti násiliu.

Už v roku 1999 vypracovala koncept oplzlého paternalizmu, ktorý sa stal medzníkom v dejinách a jeho variant je súčasťou zákona proti rodovo podmienenému násiliu.

Natacha Henry bola prezidentkou Asociácie novinárok v rokoch 1997 až 1999, a v roku 2005 založila spoločnosť Gender Company.

V spolupráci s feministickými inštitúciami a združeniami je od roku 2010 riaditeľkou projektu DAPHNE / REC (Európska únia) proti násiliu na ženách a dievčatách.

V roku 2015 vydala knihu Marie et Bronia : dohoda sestier.

Tento román rozpráva o tom, ako sa dve sestry Marie a Bronia Sklodowské rozhodli pokračovať v štúdiu napriek zákazu žien ísť na univerzitu v Poľsku a odísť do Francúzska. Marie má nápad : ona bude guvernantkou, zatiaľ čo Bronia bude študovať medicínu, a keď sa stane doktorkou pre ženy, pomôže Marie financovať štúdium fyziky.

Táto dohoda priniesla neoceniteľné ovocie, pretože Bronia a jej manžel otvoria v Poľsku ultramoderné sanatórium na liečbu tuberkulózy a Marie Curie objaví dva nové chemické prvky a vynájde rádiológiu.

Táto kniha predstavuje dva portréty výnimočných žien a ponúka pohľad do fascinujúceho ľúbostného príbehu medzi dvomi sestrami a ich manželmi, ktorých spája rovnaký záujem o vedu, pokrok a všeobecné blaho pre ľudstvo.

Podujatie

Kedy: od 22. marca
Kde: Online

Francúzska škola v Bratislave sa zúčastní Mesiaca Frankofónie s tromi projektmi:

  • Študenti ročníka „troisème“ sa stretli s vedeckými pracovníčkami a uskutočnili videorozhovor. V ôsmych videách objavíte výnimočné kariéry žien vo svete vedy.
  • Študenti ročníka „seconde“ vytvorili pať novinárskych audioportrétov žien, hrdiniek ich každodenného života.
  • Študenti ročníka „première“ uskutočnili šesť videorozhovorov so ženami, aby zistili viac o ich zamestnaní a kariére.  

Ísť ďalej

Organizátori

Partneri

Partneri