© Ministère des Affaires Etrangères

 

Ingrid Brocková, žena, ktorá tridsať rokov pôsobí v slovenskej diplomacii a zahraničnej politike a v rámci svojej profesionálnej kariéry zastávala viacero vysokých pozícií na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Po absolvovaní štúdia na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej a Ústave medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského pokračovala v štúdiách na SAIS The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University vo Washingtone, DC, so špecializáciou na medzinárodnú verejnú politiku.

Okrem toho absolvovala niekoľko zahraničných stáží – Saint Mary’s University, Halifax, Kanada (1992); Stanford University, Hoover Institution, USA (1994); Európska komisia – Direktoriát rozvojovej politiky (2007); IPDET, Charleton University, Ottawa, Kanada (2008).

Od roku 1993 pracovala na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, najskôr na Odbore medzinárodnej ekonomickej spolupráce, neskôr na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone a na Odbore analýz a plánovania. V rokoch 2001 až 2008 pracovala ako predstaviteľka Svetovej banky v SR. Po návrate na ministerstvo postupne zastávala post riaditeľky Odboru politík Európskej únie, veľvyslankyne SR a stálej predstaviteľky SR pri OECD v Paríži, generálnej riaditeľky Sekcie hospodárskej spolupráce a znova veľvyslankyne SR a stálej predstaviteľky SR pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.

Od marca 2020 je štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí zodpovednou za oblasť ekonomickej diplomacie, rozvojovú a humanitárnu pomoc a multilaterálnu spoluprácu.

Podujatie

Kedy: utorok 9. marca, 14:00
Kde: MS Teams
Cieľové publikum: francúzsky hovoriaci vysokí štátni funkcionári, diplomati, študenti

Európska služba pre vonkajšiu činnosť si stanovila cieľ dosiahnuť 40%-né zastúpenie žien na postoch veľvyslankýň v rámci zastúpení EÚ v zahraničí a na vyšších riadiacich postoch v Bruseli. V dvadsaťsedmičke sú v súčasnosti na poste ministra zahraničných vecí štyri ženy.

Je to veľa? Príliš málo? Aké je zastúpenie žien v slovenskej diplomacii a zahraničnej politike? Je Slovensko otvorené voči zvyšovaniu zastúpenia žien v diplomatických službách alebo ide skôr o relatívne exkluzívny mužský klub sledujúci tento trend?

Poďte s nami diskutovať o týchto otázkach, o pohľade na ženy v slovenskej zahraničnej politike. Prostredníctvom zdieľania skúseností slovenských diplomatiek a ich profesionálnej kariéry sa zameriame aj na reflexiu rovnosti žien a mužov v tejto oblasti.

Ísť ďalej

Organizátori

Partneri

Partneri