Účastníkmi okrúhleho stola, ktorý mal názov „Otázky európskej obrany: Dobrá príležitosť zamyslieť sa nad budovaním Európy“, bol plukovník Jean-Charles Peltier, pridelenec obrany Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a v Českej Republike a Jeho Excelencia Dietmar Schweisgut, generálny sekretár Francúzsko-rakúskeho centra pre zblíženie v Európe. Pani Katarína Cséfalvayová, výkonná riaditeľka iniciatívy Danube Tech Valley, žiaľ musela pre neodkladné povinnosti svoju účasť zrušiť. Diskusiu moderoval pán Vincent Fromentin, docent z Európskeho univerzitného centra (CEU) Lotrinskej univerzity, zodpovedný za magisterský program „Európske štúdiá„, ktorý je možné absolvovať aj v Bratislave v rámci spolupráce medzi CEU a FMUK. Podujatia sa zúčastnilo takmer päťdesiat študentov FMUK, bilingválnej sekcie bilingválneho gymnázia Metodova a Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave.

Po okrúhlom stole nasledovalo slávnostné odovzdávanie diplomov študentom magisterského štúdia Európskych štúdií z rúk dekana Fakulty managementu Petra Štarchoňa, riaditeľa Katedry medzinárodného manažmentu Mariána Šuplatu a riaditeľa Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jeana-Marca Cassam-Chenaïa.

Ďakujeme našim rečníkom, ako aj všetkým účastníkom a blahoželáme novým absolventom!