Ďakujeme 49 triedam – a 800 žiakom – ktorí sa zapojili do súťaže v tvorivom písaní „Prekračujeme hranice s Malým princom“ organizovanej vzdelávacím a jazykovým oddelením IFS! Pri príležitosti Dní Frankofónie 2023 na tému „Prekročiť hranice“ boli žiaci zo škôl na Slovensku vyzvaní, aby sa zapojili do súťaže spájajúcej francúzsky jazyk, tvorivé písanie a umenie na tému tohtoročného ročníka a francúzskeho hrdinu známeho za všetkými hranicami!

V súlade s pravidlami súťaže boli za víťazov vybrané dve triedy:

  • Kategória A: trieda Gymnázia B.S.Timravy (Lučenec)
  • Kategória B: trieda II F Spojenej školy, Slančíkovej 2 (Nitra)

Nech žije frankofónia na Slovensku!