Lucia

Vyučovať na diaľku znamená prehodnotiť svoj štýl učenia a nájsť spôsob, ako viesť žiaka k objavovaniu jazyka. Priamy kontakt ustupuje rôznym virtuálnym hrám, úlohám a aktivitám, ktoré žiaci môžu robiť sami alebo s ostatnými. Áno, je to výzva, ktorú musia prijať učitelia aj študenti, ale nakoniec zistíme, že aj online platforma je zábavný, rozmanitý a účinný prostriedok! 

©️ Foto / Lucia

Leïla

Online kurzy sú pre nás novou výzvou, ktorú musíme prijať spoločne plní radosti a dobrej nálady, aby sme popracovali na francúzštine

 ©️ Foto / Leïla

François

Platforma Apolearn je výborne zorganizovaná a ovládať ju je jednoduché!  Má veľa možností na vytvorenie lekcií a zároveň nám dovoľuje sledovať výkon študentov na konci každej hodiny. To, že si môžem vytvoriť rôzne „moduly“, zaslať ich mojim študentom a sledovať pokrok každého z nich je obrovskou výhodou. Čo sa deje priamo vo virtuálnej triede nie je až také zaujímavé ako to, čo sa deje mimo nej práve vďaka rôznym možnostiam, ktoré Apolearn ponúka. Sám som okúsil nové formy spolupráce s mojimi študentmi, poskytujem im nové rôznorodé materiály, a aby sa aj zabavili pripravujem pre nich kvízy. Samozrejme, osobný kontakt so študentmi pre mňa, ako učiteľa, ostáva veľmi dôležitým . Som si však plne vedomý toho, že sa moja profesia neustále vyvíja, a preto mať možnosť sa naučiť učiť na diaľku je nepopierateľnou výhodou.

   ©️ Foto / François

Charlotte

Vďaka Apolearn sa môžu študenti učiť po francúzsky z pohodlia ich domovov. Naviac majú voľný a neobmedzený prístup ku všetkým online „modulom“ a inému obsahu na platforme.  Interaktívne cvičenia (napr. jazykové hry), ktoré pre nich pripravujeme dávajú našim lekciám nový a svieži nádych. Apolearn je pre nás učiteľov veľkou výzvou, ktorá nám umožňuje zostať s našimi študentmi  v kontakte a komunikovať s nimi vo francúzštine.

   ©️ Foto / Charlotte

Lýdia

Apolearn – forma vyučovania ktorá nám aj napriek vzdialenosti dovoľuje ostať v kontakte. Môžeme sa vidieť, počuť a opäť si pokecať po francúzsky.

   ©️ Foto / Lýdia  

Zdena

Najprv som sa bála, ako to všetko pôjde. Ak mám však povedať pravdu, online kurzy mám doma veľmi rada. Fyzická vzdialenosť vôbec nebráni jazykovému prejavu lebo diskusii. Naopak. Mojich študentov vítam doslova v mojej kuchyni, čo robí hodiny naozaj intenzívnymi a veľmi príjemnými. Akoby nám zmena zvyku priniesla nový neobvyklý priestor, ktorý je pripravený objaviť nové veci. Akoby nedostatok fyzického kontaktu bol vyvážený našou snahou urobiť maximum, dokonca aj z diaľky. Vďaka ZOOM a platforme Apolearn dostávajú učitelia ďalší nástroj, ktorý im umožňuje rozvíjať vyučovacie techniky. A pomocou modulov študenti objavia nový spôsob učenia – autonómnejší. Uzavrela by som to tak, že diaľkové vzdelávanie nás všetkých obohacuje!

   ©️ Foto / Zdena