Štipendiá COLAS - MEAE pre akademický rok 2019/2020

 

Pre študentov 5.-6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné inžinierstvo (pozemné stavby, riadenie projektov výstavby, …).

 Štipendium Colas/MEAE je udelené na:

 • Ročný študijný pobyt na Univerzite Cergy Pontoise s možnosťou získať diplom Master 2 « Stavebné inžinierstvo » špecializácia Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb*
 • Odbornú povinnú prax v spoločnosti Colas vo Francúzsku
 • Predpokladá sa ponuka práce po návrate na Slovensko v spoločnosti COLAS Slovakia, a.s.

* Udelenie štipendia je podmienené prijatím uchádzača na Univerzitu Cergy Pontoise

Výhody vyplývajúce zo štipendia

 • Pobytové náklady (ubytovanie – zabezpečí agentúra Campus France, strava) a zdravotné poistenie počas študijného pobytu a stáže (700€/mesačne)
 • Štipendium ostáva študentovi aj počas stáže plus spoločnosť COLAS platí študentovi príspevok vo výške približne 550 eur.
 • Výhody, ktoré vyplývajú zo štatútu štipendistu fr. vlády (oslobodenie od zápisného, príspevok na ubytovanie cez CAF, jednorazový príspevok vo výške 700 eur).

Ak máte záujem

Žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 31. marca 2019

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky

 • Mať slovenské občianstvo
 • Byť v  5. alebo 6. ročníku inžinierskeho štúdia „inžinierske stavby“ alebo v príbuznom odbore
 • Mať dobrú znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka (minimálne B2)**

** Štúdium je vo fr. jazyku. Pre uchádzačov, ktorí neovládajú fr. jazyk, je možnosť absolvovať intenzívny jazykový kurz

Žiadosť o štipendium musí obsahovať

 • Štruktúrovaný životopis v angličtine alebo francúzštine
 • Motivačný list so zameraním na prácu v spoločnosti COLAS Slovakia, a.s.

Výberové konanie

 • Predvýber na základe žiadosti plus 20 minútový pohovor so zástupcami spoločnosti COLAS a Francúzskeho veľvyslanectva v SR
 • Prijímacie konanie na úrovni fr. školy - Université Cergy Pontoise

Kontakt

Martina Saganová

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr | 00 421 2 59 34 77 41