Témou ceny za rok 2022 sú „Sexuálne a reprodukčné práva: ochrana práv ľudí LGBTQIA+ a boj proti rodovej nerovnosti“.

Podrobné znenie výzvy na predkladanie nominácií je k dispozícii vo francúzštine a v angličtine.

Výzva v angličtine
Výzva vo francúzštine

Užitočné odkazy

https://www.cncdh.fr/actualite/ouverture-des-candidatures-du-prix-des-droits-de-lhomme-2022