Do projektu sa môžu prihlásiť ukrajinské tvorkyne vo veku 18 – 33 rokov žijúce na Slovensku alebo na Ukrajine. Je potrebné, aby svoje diela účastníčky posielali vo formáte .pdf a to spoločne s motivačným listom do stredy 23. novembra na email ccbratislava@czech.cz.

Ukrainian version
English version

Ustanovená komisia vyberie 15 najlepších výtvorov, ktorých autorky dostanú finančnú odmenu (200 €).

Autorky troch najlepších grafík budú pozvané do Bratislavy, kde svoje diela predstavia v rámci Bratislava Design Weeku a zúčastnia sa workshopov. Týmto trom výherkyniam bude hradená cesta aj ubytovanie.

Dates à retenir

  • 23/11/2022: Uzávierka prihlášok
  • 25/11/2022: Vyhodnotenie (voľba 15 najlepších grafických spracovaní) a
  • 01/12/2022: Online prednáška s expertmi (pre 15 najlepších umelkýň)
  • 07-14/12/2022 : Bratislava Design Week (výstavy v Českom centre, v Goethe-Institut a vo Francúzskom inštitúte)
  • 08/12/2022 : Workshop s kurátormi, kultúrnymi organizáciami a umelcami
Ukrainian version
English version

České centrum Bratislava na tomto projekte spolupracuje s Goethe-Inštitútom Bratislava, Francúzskym inštitútom na Slovensku a Aparátom O.Z., ktorý organizuje bratislavský Design Week. Diela budú prezentované formou plagátov a každý z troch zapojených inštitútov bude počas bratislavského Design Weeku jeden vystavovať. Plagáty však nebudú jediným spracovaním, najlepšie grafiky budú tiež reprodukované na tričká. Tie budú následne predávané v troch zapojených inštitútoch.

Vďaka tomu zvýšime povedomie o tejto problematike a diela získajú širší dosah. Veríme, že touto formou podporíme nielen ukrajinské umelkyne, ale aj celospoločenskú debatu na aktuálnu tému slobody.  

Ukrainian version
English version

Partneri

Partneri