Rezidenčný ateliér „Year of Climate Care“ je výzvou na spoluprácu pre umelcov z festivalu NASUTI na Slovensku a Impact Academy (Akadémia výtvarných umení vo Viedni) v Rakúsku. Hľadáme začínajúceho medzinárodného umelca alebo umeleckého výskumníka, ktorého práca alebo výskum je relevantný pre ciele ochrany klímy a zároveň odráža tému tohtoročného festivalu DIVOČINA. V rámci festivalu chceme túto tému umiestniť z rôznych uhlov pohľadu. Preskúmajte jeho hranice nielen ako prírodného fenoménu, ale aj ako spoločenského a kultúrneho.

Vybraný kandidát bude pozvaný pracovať na 4 týždne do Viedne, Bratislavy a Banskej Štiavnice. Bude ťažiť z interakcie s ostatnými výskumníkmi a umelcami na mieste, z aktívnej účasti v miestnej kultúrnej sieti, ako aj z organizačnej a odbornej podpory organizácií. Výsledky rezidencie budú prezentované na festivale NASUTI, ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra 2022 v Banskej Štiavnici.

Všetko o /#yearofclimatecare2022

2022, rok pre klímu

2022, rok pre klímu

Spájame kreatívnych ľudí a projekty, aby sme našli nové riešenia klimatickej krízy.