Plodná spolupráca s Francúzskym inštitútom na Slovensku

Xavier Galmiche sa v minulosti zúčastnil niekoľkých projektov z dielne Francúzskeho inštitútu na Slovensku, vrátane literárneho večera „Slovensko a Európa“ zo 4. novembra 2019, kde mal predovšetkým príležitosť predstaviť svoju knihu „William Ritter na cestách po Slovensku. Obrazy vysnívanej krajiny“; alebo projekt publikácie Slovníka stredoeurópskych literatúr, ktorý mal na starosti v rokoch 2014 – 2015 (prostredníctvom programu PHC Štefánik).

Literárny večer, 4. novembra 2019, Univerzitná knižnica v Bratislave

V roku 2021 pripravujeme spolu s pánom Galmicheom výstavu diel Williama Rittera a kresieb Le Corbusiera v galérii Francúzskeho inštitútu. Výstava bude doplnená o prednášku na tému „William Ritter, Le Corbusier, obrazy krajiny“.

Viac informácií už čoskoro!