Fotografia © Aj Ty v IT  

Združenie Aj Ty v IT založila jej riaditeľka Petra Kotuliaková, ktorá je aktívnou členkou siete France Alumni Slovensko. Petra  absolvovala vo Francúzsku študijný pobyt na Univerzite Pierre Mendès France a v rokoch 2000/2001 taktiež program Copernic so zameraním na  marketing a manažment. Petra sa tiež zúčastnila diskusie o postavení žien vo vede, ktorá bola organizovaná v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku pri príležitosti odovzdávania ceny l’Oréal pre ženy vo vede.

V roku 2012 založila združenie Aj Ty v IT, ktorého cieľom je motivovať dievčatá pre štúdium informačných technológií a zvýšiť tak zastúpenie žien v IT sektore.  Združenie prispieva svojimi podujatiami a veľkým množstvom aktivít  k zlepšeniu postavenia žien a usiluje sa o skutočnú rovnosť príležitostí  v našej spoločnosti.

Petra Kotuliaková /  © Aj Ty v IT

« Technology has no gender ! »

Jej motto « Technology has no gender  » poukazuje na to, že prvý  krok, ktorý je potrebné urobiť, je odbúrať spoločenské stereotypy  v tejto oblasti a budovať komunity. Združenie organizuje pre dievčatá od 8 rokov až po dospelé ženy špeciálne vzdelávacie programy,  ktoré im majú pomôcť rozbehnúť kariéru v IT sektore. Združenie nadviazalo spoluprácu s viacerým IT fakultami slovenských univerzít  a rozbehlo aj viacero on-line kurzov, aby sa do vzdelávacieho procesu mohli zapojiť aj dievčatá zo vzdialenejších oblastí.

Vzdelávacích podujatí združenia sa od jeho vzniku zúčastnilo už vyše 14 000 dievčat a žien, ktoré boli organizované v 30 rôznych mestách na Slovensku.

O laureátoch tohtoročnej ceny sa rozhodne 11. októbra 2020.