Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút (IUFS), vás pozývajú predstaviť svoju doktorandskú prácu vo francúzštine v priebehu 3 minút. Víťaz slovenského kola súťaže postúpi do stredoeurópskeho finále, ktoré sa bude konať 6. júna na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. Do súťaže sú zapojené Francúzske inštitúty v Rakúsku, v Maďarsku, v Poľsku, na Slovensku a v Českej republike.

Čo je MT180?

MT180 vám ponúka možnosť naučiť sa vysvetliť jednoduchým spôsobom zložité veci pred publikom. Účasť na súťaži vás naučí rečníckemu umeniu a tiež vystupovaniu pred divákmi, čo budete môcť určite využiť aj vo vašej ďalšej kariére!

 • Táto súťaž umožňuje doktorandom predstaviť tému svojho výskumu jednoduchým spôsobom laickej verejnosti a navyše po francúzsky.
 • Každý kandidát má presne 3 minúty na jasnú, stručnú a presvedčivú prezentáciu. A to všetko pomocou jediného slajdu!
 • Ide o medzinárodnú súťaž organizovanú vo viacerých francúzsky hovoriacich krajinách sveta.
 • Súťaž „Môj doktorát za 180 sekúnd“ vznikla v roku 2012 a v súčastnosti prebieha v takmer 30 krajinách. V strednej Európe ide o 6. ročník a je organizovaný v spolupráci s Francúzskymi inštitútmi v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.

Čo vás čaká?

 • Prihlásení súťažiaci budú môcť absolvovať zdarma rečnícku prípravu na súťaž s divadelnými hercami, aby sa na svoje vystúpenie pripravili čo najlepšie.
 • Porota ohodnotí vystúpenia jednotlivých súťažiacich a diváci budú môcť taktiež vyjadriť svoj názor.
 • Súťaž sa uskutoční v dvoch kolách: najskôr prebehne národné kolo v jednotlivých krajinách stredoeurópskej súťaže a víťazi národných kôl postúpia do finále, ktoré sa uskutoční 6. júna 2024 v Budapešti na Univerzite Eötvösa Loránda.
 • Víťazi národných kôl aj regionálneho finále získajú hodnotné ceny venované partnermi a organizátormi súťaže.

Chceli by ste vyskúšať šťastie? Ako sa prihlásiť do súťaže?

Nie je nič jednoduchšie, stačí, keď si prečítate a vyplníte nasledovný formulár.

Harmonogram

15. január až 19. február 2024 Prihlasovanie prostredníctvom online formulára
Koncom februára a začiatkom marca 2024Rečnícka príprava
V týždni od 18. do 22. marca 2024Slovenské kolo súťaže v priestoroch Fr. inštitútu
6. júna 2024Stredoeurópske finále na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti

Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 • Ovládajú francúzsky jazyk;
 • Sú zapísaní na doktorandskom štúdiu na slovenskej univerzite v aktuálnom akademickom roku (2023-2024) alebo neukončili doktorát skôr ako v septembri 2023;
 • Musia zastupovať univerzitu, na ktorej sú zapísaní v doktorandskom štúdiu. V prípade spoločného doktorátu bude musieť kandidát zastupovať jednu z univerzít stredoeurópskeho regiónu;
 • Musia byť v dostatočne pokročilom štádiu rozpracovania doktorandskej práce;
 • Musia informovať vedúceho svojej diplomovej práce a vedúceho katedry o účasti na tejto súťaži;
 • Laureáti predchádzajúcich ročníkov slovenského kola sa už do súťaže nemôžu opätovne prihlásiť;
 • Vyplnia prihlasovací formulár do 19. februára

Medzinárodné pravidlá súťaže

Podrobné pravidlá súťaže sú k dispozícii tu (prosíme pozorne prečítať).

N/B: Časový harmonogram je záväzný a platí rovnako pre všetky zapojené krajiny stredoeurópskej súťaže.