Ako prebieha Klimatická mozaika?

Princíp funguje veľmi jednoducho. Klimatická mozaika prebieha v skupinách približne šiestich ľudí, ktorí sa zhromaždia okolo stola. Animátor postupne predstavuje skupine kartičky, ktoré predstavujú rôzne zložky zmeny klímy. Skupina potom musí spolupracovať pri hľadaní príčinných súvislostí medzi týmito zložkami, a to tak, že ich umiestňuje a spája a prípadne pridáva kresby alebo slová. Animátor je tu na to, aby skupine pomáhal a odpovedal na jej otázky. Konečným výsledkom je veľká mozaika, ktorá ukazuje vzájomnú závislosť prvkov zmeny klímy a umožňuje diskutovať o pákach na prijatie opatrení.

Klimatická mozaika vo Francúzskom inštitúte na Slovensku

Naše workshopy povedie tím z partnerských združení z Rakúska a Českej republiky. Môžu sa konať vo francúzštine alebo angličtine. V mediatéke Francúzskeho inštitútu na Slovensku sa na nich môže zúčastniť maximálne 36 účastníkov. Jediné, čo potrebujete, je chuť diskutovať o klimatickej problematike. Ak budete mať po skončení seminára záujem prispieť k šíreniu Klimatickej mozaiky na Slovensku, animátori vám radi poskytnú bližšie informácie.