Séria čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov v podaní známych slovenských herečiek a hercov – vždy v polhodinových intervaloch. Návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto.

Miesta čítaní budú tento rok priestory kultúrnych inštitútov týchto krajín: Česka, Francúzska, Talianska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Európskej komisie.  

Pre tých, ktorí sa na živej Noci nezúčastnia, budú pripravené videá s úryvkami načítanými rovnakými herečkami a hercami natočené na ôsmich miestach inštitútov a ambasád, ktoré nemajú k dispozícii priestory pre verejnosť.

Noci literatúry sa zúčastnia tradične aj ďalšie slovenské mestá, ak im to umožní aktuálna pandemická situácia. Okrem početných slovenských miest sa na Noc literatúry môžu tešiť návštevníci takisto v Prahe a v desiatkach ďalších českých a európskych miest.

Knihy

FRANCÚZSKO

Romain Gary – Prísľub úsvitu

Monicqa Publishing, 2021

Preklad: Zuzana Kasáková, Lucia Ondrášková

Číta: Ludwig Bagin

Autobiograficky motivovaný príbeh syna, ktorý vzdáva svojej starnúcej matke hold,  je dnes považovaný za Garyho vrcholné dielo. Postupne sa z lásky k nej stáva všetkým, čo si pre neho vysnívala –  letcom, spisovateľom, veľvyslancom, no hlavne Francúzom.

Kniha vyšla s podporou programu vydávania kníh (PAP) Francúzskeho inštitútu

ŠVAJČIARSKO

Peter Stamm – Sedem rokov

OZ Face, 2020

Preklad: Ján Jambor

Číta: Ivo Gogál

Rozprávačom je nemecký architekt Alexander, ktorého na ceste za zmysluplným životom sprevádzajú dve protikladné ženské postavy: manželka Sonja, vzdelaná a atraktívna dáma z dobre situovanej rodiny, a milenka Iwona, jednoduchá a silno veriaca poľská emigrantka z chudobných pomerov. Zaznamenáva ekonomicky podmienené zmeny v medziľudských vzťahoch a vystavuje svojim postavám neúprosný účet.