• Dominika Hanko – soprán
  • Pavol Kubáň – barytón
  • Lukáš Kunst – dirigent
  • Les Sirènes – ženský komorný zbor
  • The Ladies Ensemble – ženský komorný orchester

 „Hovorí sa, že moje Requiem nevyjadruje strach zo smrti, niekto ho aj nazval uspávankou smrti. Ale ja vnímam smrť takto: nie ako bolestnú skúsenosť, ale skôr ako vyslobodenie, túžbu po šťastí tam hore. … Možno som sa po rokoch sprevádzania pohrebných obradov na organe inštinktívne usiloval uniknúť tomu, čo sa považuje za správne a vhodné… Chcel som skrátka vytvoriť niečo iné,“ takto opísal jedno zo svojich najznámejších diel vynikajúci organista, pedagóg a skladateľ Gabriel Fauré (1845 – 1924). Zaujímavé je, že ako skladateľ sa vo svojich časoch dostával do povedomia iba pozvoľna. Pravdepodobne aj preto, že sa vedome vyhýbal komponovaniu okázalej a veľkolepej hudby, ale zameriaval sa väčšmi na eleganciu a jemnosť melodických nuáns. Práve tie na ňom obdivujeme do dnešných dní a sú charakteristickými i pre toto dielo.

Skomponovaním Requiem v druhej polovici 80. rokov 19. storočia skladateľ reagoval na smrť svojho otca v roku 1885, ktorého krátko po uvedení skladby nasledovala na večnosť aj Faurého matka. Dielo sa výraznejšie odlišuje od štandardného liturgického textu. Fauré doň pridal dve nové časti – vrúcne Pie Jesu a éterické In paradisum vyznačujúce sa vzletnou melódiou v sprievode harfy. Naopak, rozhodol sa vynechať časti Dies irae a Tuba mirum, ktorých temný a dramatický potenciál ostatní skladatelia zvykli vďačne a naplno premietnuť do orchestrálnych i zborových zložiek. V porovnaní s inými zhudobneniami Requiem, napr. od Verdiho, Brahmsa, Dvořáka, Berlioza, či dokonca aj Mozarta, vyznieva Faurého Requiem veľmi jemne, skromne, až nenápadne. Avšak majstrovstvo tohto diela tkvie práve v invenčnosti a oduševnenosti nádherných melodických línií naplnených nadhľadom, útechou, nádejou a zmierením. Aj pre svoj pokojný a vyrovnaný charakter bolo Faurého Requiem označované ako „rekviem bez posledného súdu“. Requiem zaznelo aj na pohrebe samotného Gabriela Faurého v roku 1924.

Zbor „Les Sirènes“

Ženský komorný zbor Les Sirènes bol založený v roku 2018 zbormajstrom a umeleckým vedúcim Lukášom Kunstom. Veľkú časť repertoáru telesa tvorí slovenská a česká hudba (Suchoň, Hrušovský, Špilák, Dvořák, Martinů, Eben, Janáček atď.). Zbor si zakladá na kvalitnej interpretácii, vynikajúcej hlasovej kultúre, intonačnej a rytmickej precíznosti s veľkou dávkou muzikality. V roku 2018 získal zlaté pásmo v medzinárodnej zborovej súťaži Bratislava Cantat II a stal sa tak víťazom vo svojej kategórii. V roku 2022 získal zbor Les Sirènes zlatú medailu na súťaži Slovakia Cantat a taktiež zlatú medailu na 49. Svátky písní – International Choir Festival OLOMOUC 2022. Spolupracuje tiež s mnohými inštrumentálnymi súbormi (Haydnov komorný orchester, Ensemble band) a sólistami (Dominika Hanko, Sisa Sklovská, Otokar Klein, David Árva, Eva Dovcová atď.).