Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Lichnerova 69, Senec

Aprobácia

Francúzsky jazyk

Termín nástupu

1.9.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.8.2024

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

304

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

nie

Požiadavky na uchádzača

VzdelanieVzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69
90301 Senec
https://gab.edupage.org/
45923261, 02/45923261

Kontaktná osoba

Zuzana Synaková
0948690016