Počas marca sme si pre vás v rámci Mesiaca Frankofónie, ktorý je zároveň aj Mesiacom knihy, pripravili viaceré tematické knižné kútiky. V mediatéke Francúzskeho inštitútu vám ponúkame kútik s čerstvými komiksovými novinkami a tiež výber komiksov z nášho existujúceho fondu.

Zoznam noviniek online