Štipendiá francúzskej vlády na rok 2019/2020

Prezentácia štipendií

Aktuálna ponuka a informácie o štipendiách francúzskej vlády si môžete stiahnuť nižšie:

 

Občianske združenie vedy, priateľov dejín techniky a vynálezov má možnosť udeliť jednorazové štipendium na kompenzáciu zvýšených nákladov po príchode do Francúzska 1 alebo 2 študentom, ktorí získali kofinancované štipendium na základe sociálnych kritérií !

Štipendium je určené študentom technických vied.

 

Pre viac informácií, kontaktujte Martinu Saganovú (02 59 34 77 41).

 

 

Pratické informácie

TYP ŠTIPENDIÍ DĹŽKA POBYTU UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ POTREBNÉ DOKUMENTY KONTAKT

Kofinancované štipendiá

10 mesiacov 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Štipendiá Master 2

10 mesiacov 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41
Štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov 1 až 3 mesiace 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41

Doktorát na dvoch univerzitách

6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

 

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41
Kofinancované štipendium - COLAS MEAE 1 rok 31.03.2019

- Životopis

 

- Motivačný list upresňujúci váš profesionálny zámer a váš záujem o COLAS (ISK a Cesty Nitra)

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41