Štipendiá francúzskej vlády na rok 2019/2020

Prezentácia štipendií

Aktuálna ponuka a informácie o štipendiách francúzskej vlády si môžete stiahnuť nižšie:

 

Pratické informácie

TYP ŠTIPENDIÍ DĹŽKA POBYTU UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ POTREBNÉ DOKUMENTY KONTAKT

Kofinancované štipendiá

10 mesiacov 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Štipendiá Master 2

10 mesiacov 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41
Štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov 1 až 3 mesiace 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41

Doktorát na dvoch univerzitách

6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. 31.03.  2019

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

 

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41
Kofinancované štipendium - COLAS MEAE 1 rok 31.03.2019

- Životopis

 

- Motivačný list upresňujúci váš profesionálny zámer a váš záujem o COLAS (ISK a Cesty Nitra)

Martina Saganová

 

02 59 34 77 41