Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019

Prezentácia štipendií

Aktuálna ponuka a informácie o štipendiách francúzskej vlády si môžete stiahnuť nižšie:

 

Pratické informácie

 

TYP ŠTIPENDIÍ DĹŽKA POBYTU UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ POTREBNÉ DOKUMENTY KONTAKT

Kofinancované štipendiá

10 mesiacov 31.03.  2018

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Doktorát na dvoch univerzitách

6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. 31.03.  2018

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Štipendiá Master 2

10 mesiacov 31.03.  2018

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

1 až 3 mesiace 31.03.  2018

Žiadosť

Žiadosť (ENG)

Martina Saganová

02 59 34 77 41
Kofinancované štipendium - COLAS MAE 1 rok 31.03.2018

- Životopis

 

- Motivačný list upresňujúci váš profesionálny zámer a váš záujem o COLAS (ISK a Cesty Nitra)

Martina Saganová

02 59 34 77 41