Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018

Prezentácia štipendií

Aktuálna ponuka a informácie o štipendiách francúzskej vlády si môžete stiahnuť nižšie:

Pratické informácie

 

TYP ŠTIPENDIÍ DĹŽKA POBYTU UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ POTREBNÉ DOKUMENTY KONTAKT
Štipendium -
VEDECKO-VÝSKUMNÁ STÁŽ PRE
DOKTORANDOV A POST-DOC PRACOVNÍKOV

2 až 4 týždne

medzi 01/11 a 20/12 2017

12.10. 2017

1 CV v angličtine

----------

1 motivačný list vysvetľujúci predmet výskumného pobytu vo Francúzsku

----------

1 pozývací list vedúceho francúzskeho pracoviska, v ktorom chcete absolvovať Váš pobyt

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Kofinancované štipendiá

10 mesiacov 28.02.  2018 Žiadosť

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Doktorát na dvoch univerzitách

6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. 28.02.  2018 Žiadosť

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Štipendiá Master 2

10 mesiacov 28.02.  2018 Žiadosť

Martina Saganová

02 59 34 77 41

Štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

1 až 3 mesiace 28.02.  2018 Žiadosť

Martina Saganová

02 59 34 77 41