Modelový Európsky Parlament otvoril svojím príhovorom J.E. pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku. Gymnazistom sa prihovoril aj poslanec Európskeho parlamentu pán Robert Hajšel, ďalej pán Robert Sermek, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a tento rok po prvýkrát aj poslanec Európskeho parlamentu za Francúzsko, pán Sandro Gozi. Stálicou nášho podujatia je každoročne pán Lukáš Macek, riaditeľ európskeho kampusu Sciences-po v Dijone, ktorý podujatie uzavrel niekoľkými radami a odporúčaniami pre účastníkov.

Zúčastnilo sa 57 frankofónnych gymnazistov zo 7 gymnázií

Žiaci sa vžili do svojich pridelených úloh európskych poslancov, aby sa oboznámili s fungovaním tejto inštitúcie a vzbudili v sebe potenciál zapájať sa do verejného života. Ich úlohou bolo hlasovať o uznesení, ktoré im bolo predstavené v úvodnom zasadnutí. Ako v skutočnom Európskom parlamente, každá politická frakcia si zvolila svojho predsedu a spoločne zvolili aj predsedu Európskeho parlamentu.

V nadväznosti na Summit klimatických ambícií z 12. decembra 2020 sa navrhované uznesenie týkalo opatrení na zníženie dopadu klimatických zmien. Počas moderovanej rozpravy sa účastníci vžili do úlohy, ktorá im bola pridelená a diskutovali o ekonomických dopadoch pri navrhovaných opatreniach, o legitimite vybraných európskych priorít, o energetickej bezpečnosti, ale aj o regionálnej nerovnosti.

Zdá sa, že prijatie pozmeňujúceho fantazijného návrhu začína byť tradíciou slovenskej verzie Modelového Európskeho parlamentu. Jeho odporúčania zorganizovať experimentálne cesty na Mars za účasti poslancov Európskeho parlamentu však nezatienia hĺbku vedených diskusií a výnimočnú šikovnosť niektorých rečníkov .

Úspešný priebeh tejto on-line verzie Modelového Európskeho parlamentu ponúka priestor zapojiť budúci rok do podujatia frankofónnych gymnazistov z viacerých krajín, čím sa ešte viac posilní jeho európsky rozmer.