V čoraz zložitejšom mediálnom prostredí s množstvom platforiem, kanálov a fór sa ľahko šíria dezinformácie, falošné správy, vojnová propaganda a konšpiračné teórie. Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Trnavskej univerzity dospel k záveru, že „Slováci patria medzi tých, ktorí najčastejšie veria konšpiračným teóriám“ po tom, čo krajina zaznamenala jedno z najvyšších skóre, aké kedy bolo namerané v konšpiračnom indexe.

Pre mladú generáciu je to obzvlášť náročné aj preto, že pandémia prinútila celú generáciu mladých dospelých k digitálnej izolácii a urobila ich zraniteľnými voči týmto formám online manipulácie. Pri hroznom teroristickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bratislave sme práve videli, ako môžu konšpiračné teórie na sociálnych sieťach viesť aj k skutočnému násiliu.

Projekt Art as Evidence ponúka inovatívny prístup:

  • kombinuje kritickú žurnalistiku, umenie, vzdelávanie, dizajn a výskum do časového think & do tanku, ktorý kriticky a hravo spochybňuje, vyvracia a obchádza toxické naratívy, s ktorými sme denne konfrontovaní.
  • pozýva mladých dospelých ako spolutvorcov
  • vytvára bezpečný priestor na učenie, testovanie a prežívanie
  • chápe dnešné vzdelávanie ako viac než len diskusiu, viac než len vyučovanie, učenie sa a písanie, ale ako inovatívne, hravé stretnutie s online svetom, ktoré presahuje hranice triedy, školy, univerzity, aby rozvinulo svoju silu.

Projekt sa rozvíja prostredníctvom rôznych formátov z oblasti umenia, žurnalistiky, dizajnu a vzdelávania. Všetky formáty prispejú k celkovému výsledku projektu, experimentálnej online publikácii a jej tlačenej verzii v slovenskom a anglickom jazyku.
 

Miscommunication Academy

Miscommunication Academy je sčasti umeleckou intervenciou, sčasti think & do tankom s krátkymi impulzmi, diskusiami a workshopmi na tvorbu obsahu zameranými na rôzne aspekty dezinformácií a konšpiračných teórií v mediálnom priestore 21. storočia a na to, ako formujú a ovplyvňujú naše myslenie o sociálnych skupinách. Uskutočnia sa dve akadémie, každá bude trvať 2 dni, pričom prvá sa zameria na cieľovú skupinu mladých dospelých a druhá na cieľovú skupinu pedagógov. Na obe akadémie budú pozvaní umelci, novinári a odborníci z rôznych oblastí ako spolutvorcovia príslušných cieľových skupín.

Novinové články

Počas trvania projektu vznikne séria textov na relevantné témy, založených na programe oboch akadémií. Všetky články budú uverejnené v rámci prebiehajúceho komunikačného procesu s cieľom podnietiť diskusiu a budú publikované v novinách Miscommunication Newspaper.

Miscommunication Newspaper

Publikácia bude mať online a tlačenú verziu. Bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo predstavuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii zadarmo na vybraných relevantných miestach.


Miscommunication Newspaper Toolkit

Ide o cvičný formát, v ktorom si mladí ľudia vytvoria vlastnú redakciu, naučia sa pozitívne využívať verejný priestor alebo bojovať proti kybernetickým trollom argumentmi. Formát je zdokumentovaný, má licenciu CC a možno ho používať bez predchádzajúcich znalostí.

Plánované podujatia

Informácie poskytneme čoskoro.

Partneri

  • EUNIC : Goethe Institut, České centrum, Holandské veľvyslanectvo, Francúzsky inštitút, Maďarský inštitút
  • Kapital
  • Kunsthalle
  • IPAO
  • Jeden Svet