Konzultácia dokumentov na Culturethèque si nevyžaduje špecifický program, len pripojenie na internet. Stačí si vytvoriť konto a potom sa prihlásiť, aby ste získali prístup k dokumentom.

Jedinú výnimku tvoria digitálne knihy z kategórie LIRELITTERATURE / ESSAIS, ktoré vyžadujú inštaláciu bezplatného programu podľa typu používaného zariadenia a jeho operačného systému :

K dispozícii máte

  • 5 simultánnych výpožičiek digitálnych kníh
  • 5 kumulovaných výpožičiek digitálnych kníh v jednom kalendárnom mesiaci
  • Dĺžka výpožičky je 30 dní
  • Každú knihu si môžete stiahnut na 4 rôzne zariadenia (počítač, tablet, čítačka, smartfón)

Nezabudnite

Časť MON COMPTE zoskupuje všetky potrebné funkcie na spravovanie vašich „prêts numériques en bibliothèque“ (digitálnych výpožičiek v knižnici).
Môžete tu:

  • vytvoriť si konto
  • prihlásiť sa a získať tak prístup k dokumentom v Culturethèque
  • predĺžiť vaše digitálne výpožičky
  • rezervovať si digitálne dokumenty v Culturethèque
  • konzultovať informácie o vašich digitálnych výpožičkách a dátum ich vrátenia
  • na inom zariadení získať prístup k už stiahnutemu dokumentu

Vedeli ste, že …

… vrátenie digitálnych kníh je automatické po 30 dňoch. Netreba vrátiť knihy manuálne. Ak ste prečítali knihu skôr, doporučujeme, aby ste urobili predčasné vrátenie knihy v programe, ktorý ste si nainštalovali na vašom zariadení, aby ste tak knihu uvoľnili pre ďalších čitateľov.

… prístup na digitálnu platformu je zdarma počas jedného roka pre členov mediatéky a študentov na kurzoch francúzštiny vo Francúzskom inštitúte. Pre nečlenov je tu možnosť vyskúšať platformu počas 3 týždňov zdarma, s možnosťou predĺženia prístupu na žiadosť u vašej knihovníčky.