Campus France vám ponúka program French+Sciences a French+Gastronomy!

Ide o 3-4 týždňové kurzy vo Francúzsku toto leto, ktoré pozostávajú z vedeckej časti v angličtine a kurzu fr. jazyka aj pre začiatočníkov. V ponuke sú nasledovné tematické zamerania vedeckých častí:

 • „Focus on Sustainable Development“ od 09 do 28 júna 2024 v Montpellier
  (podrobnejšie informácie v angličtine ; zápis potrebný do 9. mája 2024 tu)
 • „Focus on Mountain Science“ od 3. do 21. júna 2024 v Chambéry
  (podrobnejšie informácie v angličtine ; zápis potrebný do 31. marca 2024 tu)
 • „Micro, Nano & Smart Technologies for Industrial Applications“ od 3. do 28. júna 2024 v Besançone ;
  (podrobnejšie informácie v angličtine ; zápis potrebný do 30. apríla 2024 tu)
 • „Sea Sciences and Technologies“ od 17. júna do 5. júla 2024 v Breste
  (podrobnejšie informácie v angličtinezápis potrebný do 20. apríla 2024 tu)
 • „Focus on Transport and Energy“ od 27. mája do 14. júna 2024 v Rouene
  (podrobnejšie informácie v angličtine ; zápis potrebný do 29. marca 2024 tu)

alebo zameranie na gastronómiu :

 • „French+Gastronomy“ od 17. júna do 5. júla 2024 v Rouene
  (podrobnejšie informácie v angličtine ; zápis potrebný do 12. apríla 2024 tu).

Okrem vedeckej časti v angličtine (prednášky, návštevy podnikov, výskumných pracovísk alebo reštaurácií) zahŕňa program aj kurz francúzskeho jazyka (na všetkých úrovniach) a turisticko-kultúrnu časť. Účasť na kurze bude tiež príležitosťou spoznať nových priateľov z celého sveta.

Podmienky účasti :

 • byť študentom ;
 • znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2.

Znalosť francúzskeho jazyka sa nevyžaduje.

Možnosti financovania:

 1. Štipendiá French+Sciences, ktoré ponúka Francúzsky inštitút (uzávierka žiadostí: 20. marec 2024)
 2. Štipendiá Nadácie Tatrabanka (uzávierka: 9. apríl 2024)
  Pozor! Študenti prvého ročníka Bc. štúdia a posledného ročníka Mgr. štúdia sa nemôžu uchádzať o štipendium nadácie Tatrabanky.
 3. vlastné finančné prostriedky

Kontakt: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr