Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre deti

7 – 11 rokov

Interaktívna výuka hravou formou a zábavne.

Komunikácia vo francúzštine o každodennom živote: rodina, škola,…

Rozvíjanie písomných a ústnych jazykových zručností a spoznávanie frankofónnej kultúry.

Dynamický, (inter)aktívny a hravý prístup.

Súčasťou kurzu je príprava na DELF Prim.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

úroveň A1

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.11 x 90 min / týždeň15 týždňov159 €
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.12 x 90 min / týždeň15 týždňov249 €
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.21 x 90min / týždeň15 týždňov159 €

Druhý semester (Sem. 2) nadväzuje na prvý semester (Sem. 1), po úspešnom  absolvovaní oboch semestrov žiaci dosiahnu príslušnú úroveň.