Vyhľadať

Právnická francúzština

Nemusíte mať dipIom z práva, aby ste sa mohli zapísať! Kurz je určený študentom a pracujúcim, ktorí sú v kontakte s frankofónnymi právnikmi alebo s právnymi dokumentami vo francúzštine. Vďaka kurzu ľahšie porozumiete právnemu textu vo francúzštine (zmluva, právny úkon, zákon, …), budete sa vedieť vyjadriť k právnym témam, odhalíte taje rôznych právnych systémov a naviac môžete potvrdiť svoje znalosti diplomom z právnickej francúzštiny DFP-Droit.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk  / +421 2 59 34 77 62

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B2-C11 x 90 min / týždeň15 týždňov180 €
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B2-C12 x 90 min / týždeň15 týždňov269 €