Program 7 Most Endangered organizuje Europa Nostra – Európsky hlas občianskej spoločnosti zameraný na kultúrne a prírodné dedičstvo – v spolupráci s Inštitútom Európskej investičnej banky. Podporuje ju aj program Európskej únie Kreatívna Európa.

Program 7 Most Endangered každý rok vyberá najohrozenejšie miesta v Európe, zvyšuje povedomie verejnosti, vykonáva nezávislé technické hodnotenia, ponúka odporúčania pre opatrenia a hľadá podporu na záchranu vybraných ohrozených miest. Lokality vybrané v rámci tohto programu dostávajú grant z Európskej investičnej banky (EIB) až do výšky 10 000 EUR na financovanie činnosti zameranej na ochranu ohrozeného miesta.

Kto sa môže prihlásiť?

  • Národné zastúpenia Europa Nostra, členské a pridružené organizácie (viď zoznam)
  • Verejné a súkromné ​​subjekty pôsobiace v oblasti dedičstva a nachádzajúce sa v krajinách, kde Europa Nostra ešte nie je zastúpená
  • Členské organizácie Aliancie európskeho dedičstva
  • Jednotliví členovia Europa Nostra

Prihláste vaše ohrozené miesta do 17. septembra 2021!

Výzva na predkladanie žiadostí
Zápisný formulár

Prečítajte si výzvu, vyplňte zápisný formulár a pošlite ho Sare Zanini, koordinátorke programu: sz@europanostra.org / +32 (0) 2486 25 25

Chcete sa dozvieť viac o tomto projekte?

klik sem

Crédits photo : @EuropaNostra