Celý tím Francúzskeho inštitútu vám praje krásne leto a teší sa na vás koncom augusta v mediatéke, na oddelení kurzov alebo na našich kultúrnych podujatiach.

Zdroj obrázku: Pexels