Pre naše májové čítanie rozprávok sme pre Vás vybrali dve knihy Un peu perdu Oh Non, George! 

Čítanie sa uskutoční v sobotu 25. mája od 10:00 do 10:45 v mediatéke Francúzskeho inštitútu. Všetky deti vo veku od 2 do 5 rokov sú vítané spolu s ich rodičmi.

Čítať sa bude vo francúzštine a v slovenčine!

Po čítaní bude nasledovať malá tvorivá dieľňa.