Francúzsky inštitút na Slovensku sa tento rok zapojil po prvýkrát do francúzskej literárnej súťaže Goncourtovej akadémie, ktoré prebiehajú v zahraničí tzv. Choix Goncourt. Cieľom tohto projektu je nielen propagovať francúzskojazyčnú literatúru na Slovensku, ale aj vzbudiť záujem slovenských študentov o literatúru a francúzsky jazyk a podporiť spoluprácu medzi filozofickými fakultami slovenských univerzít a Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Študenti z katedier romanistiky filozofických fakúlt štyroch slovenských univerzít, ktoré sa zapojili do tohto projektu, sa pokúsili vybrať najlepší román zo zoznamu 4 finalistov na Goncourtovu cenu za rok 2023:

– Humus, Gaspard Koenig 

– Sarah, Susanne et l’écrivain, Éric Reinhardt 

– Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea 

– Triste tigre, Neige Sinno. 

Približne dvadsať zapojených študentov usilovne čítalo tieto diela už od novembra 2023 a pravidelne sa stretávali, aby spolu prediskutovali svoje názory na diela a pripravili vybraných študentov pre záverečnú porotu, ktorá zasadala v stredu 13. marca 2024 o 13.30 hod. vo Francúzskom inštitúte za účasti približne 50 študentov z partnerských univerzít.

Slovenská porota, ktorá bola zložená z piatich zástupkýň študentov z Univerzity Komenského v Bratislave, z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Prešovskej univerzity, predstavila za prítomnosti pani Paule Constant, francúzskej autorky a členky Gongcourtovej akadémie, svoje argumentácie v prospech jedného zo 4 nominovaných diel. Po pútavej debate, ktorú moderovala pani Katarína Bednárová zo Slovenskej Akadémie Vied, udelila porota najväčší počet hlasov dielu Triste tigre od autorky Neige Sinno. Podľa Paule Constant ide o “novú formu románu”, ktorý je svedectvom a zároveň silnou reflexiou o sexuálnom násilí.

Paule Constant sa v záverečnej časti podujatia podelila s publikom o svoje dlhoročné skúsenosti spisovateľky a členky literárnych porôt.

Tešíme sa na vás v roku 2025 pri druhom ročníku!