Comédie Building skúma vplyv práce na náš život a našu ľudskosť. Táto hra sa pohybuje medzi našou profesionálnou a osobnou realitou. Presne a s veľkou dávkou humoru odhaľuje systém, v ktorom žijeme. Prostredníctvom širokej škály prostredí nám hra ukazuje aj násilie a absurditu modernej práce. Odhaľuje aj nádej: zatiaľ nedefinovaný priestor, v ktorom môžeme znovu objaviť samých seba, v ktorom môžeme byť niečím iným ako len rolou, ktorá sa od nás vyžaduje. Ako môžeme využiť tento prázdny priestor na to, aby sme sa znovu naučili slobode? Prostredníctvom umenia, prostredníctvom našich vzťahov, prostredníctvom našich vášní?

Facebook event: https://www.facebook.com/events/446251257831007/

Kontakt:

THEATRAbratislava

https://www.facebook.com/theatrabratislava

+421 919 349 051

Organizátor