Digitálne technológie sú prítomné v každom detaile nášho každodenného života. Zmenili spôsob, akým pracujeme, akým získavame informácie a tiež spôsob našej komunikácie. Zmenili a budú meniť náš prístup k rôznym druhom služieb. Dáta, ktoré vytvorili, sa stávajú zdrojom pre nové výkonnejšie a všestrannejšie nástroje vďaka umelej inteligencii. Témou ďalšieho okrúhleho stola budú sociálne a kultúrne zmeny, ktoré priniesla digitálna revolúcia.

Účastníci okrúhleho stola:

  • Bruno Cohen, scénograf, režisér a umelec, riaditeľ Nadácie digitálneho humanizmu
  • Samuel Nowakowski, učiteľ a výskumný pracovník, Lotrinská univerzita a Ecole nationale supérieure des mines v Nancy
  • Mária Kostická, Oddelenie inovácií, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  • Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU

Bruno Cohen a Samuel Nowakowski nedávno napísali knihu „Je zajtrajšok niekde inde? – Mestská odysea o prechode spoločnosti na digitálne technológie„, ktorá prináša svedectvá obyvateľov francúzskeho mesta Nancy o vplyve digitálnych technológií a klimatických zmien na ich každodenný život.

Pod záštitou Francúzskeho predsedníctva Rady Európskej Únie #PFUE2022