Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje v rámci vzniku Medzirezortného výboru pre laicitu okrúhly stôl, ktorý sa prierezovo pozrie na náboženskú situáciu vo Francúzsku a na Slovensku. Prednášajúci sa v úvode pozrú na historický proces sekularizácie vo Francúzsku a na Slovensku. Spoločným bodom pre obe krajiny je transformácia z katolíckych spoločností na sekulárne, alebo aj na multikonfesionálne. Nové usporiadanie vzťahov medzi štátom a cirkvami sa odrazilo aj v legislatíve. Náboženské obrady sú teraz upravené novými zákonmi.

V druhej časti sa budú diskutujúci venovať právnemu aspektu náboženských otázok z hľadiska verejnej správy. Vývoj legislatívneho rámca sprevádza aj určitý sociologický fenomén: v záverečnej časti sa budú prednášajúci venovať vývoju náboženského zloženia francúzskej a slovenskej spoločnosti s prihliadnutím na ich multikonfesionálny charakter.

Rečníci

  • Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV
  • Michaela Moravčíková,  Právnická fakulta Trnavskej univerzity
  • Philippe Gaudin, riaditeľ Ústavu náboženských štúdií a laicity na Ecole pratique des Hautes Etudes v Paríži
  • Franck Frégosi, riaditeľ výskumu v CNRS, člen výskumnej skupiny Spoločnosti, náboženstvá a laicita (GSRL)

Podujatie bude moderovať Mária Michalková zo Slovenského rozhlasu.

Vstup možný len pre plne zaočkované osoby