Cieľom tohto virtuálneho stretnutia je spoznať francúzsky hovoriaci svet v Maroku na príklade Francúzskeho inštitútu v Agadire, kde sú kultúrne aktivity úzko prepojené s výučbou francúzštiny. Študenti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave budú mať možnosť zúčastniť sa na interaktívnych aktivitách a porozprávať sa s Merieme Guerimej, vedúcou kultúrnej činnosti na Francúzskom inštitúte v Agadire.

Organizátor