30. výročie diplomatických vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom si Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku pripomenú pri príležitosti otváracieho koncertu 58. ročníka prestížneho festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (BHS), ktorý ponúkne až trojicu francúzskych prepojení. Slovenskú filharmóniu opätovne povedie jej bývalý šéfdirigent Emmanuel Villaume. V podaní francúzskeho sólistu Emmanuela Ceyssona, ktorý patrí k najbrilantnejším svetovým interpretom harfovej hry, si na koncerte vypočujeme dielo jeho rodáčky, skladateľky Henriette Renié ktoré na BHS zaznie v slovenskej premiére.

Otvárací koncert takisto pripomenie osobnosť Eugena Suchoňa, jedného z vrcholných predstaviteľov zakladateľskej generácie slovenskej národnej hudby a tvorcu národnej opery, od úmrtia ktorého takisto uplynulo už 30 rokov. Majster Suchoň bol úzko spätý s dejinami Slovenskej filharmónie aj festivalu BHS ; v rokoch 1966 – 1970 bol predsedom Festivalového výboru BHS. Dôkazom toho, že Suchoňa zaujímala téma, ale aj morálne posolstvo Svätoplukovho panovania, je jeho predohra k dráme Ivana Stodolu, ktorá koncert zaháji. Program koncertu uzavrie monumentálna Mahlerova 1. symfónia Titan.

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume
– dirigent
Emmanuel Ceysson – harfa

Program

Eugen Suchoň – Kráľ Svätopluk, ouvertúra k dráme Ivana Stodolu, op. 10, č.1 ESD 56
Henriette Renié
– Koncert pre harfu a orchester c mol
Gustav Mahler – Symfónia č. 1 D dur Titan

Užitočné odkazy

www.bhsfestival.sk
www.emmanuelceysson.com