O výstave

Ateliér Spolku výtvarníkov Slovenska v parížskom Cité internationale des arts je už dvadsaťpäť rokov miestom rezidencií slovenských umelcov. Inšpiratívne prostredie tejto metropoly, ale i samotné Cité, kde žije a tvorí viac ako tristo umelcov z celého sveta je naozaj výnimočné. Zapôsobilo i na mladých bratislavských autorov Andreu Kopeckú a Petra Cvika.  Atmosféra Paríža, jeho história, umelecké pamiatky, ale najmä neutíchajúci pulz mesta, v ktorom rezonuje život jeho obyvateľov i návštevníkov zákonite vtlačili svoju pečať ich tvorbe. Výstava Parížske reflexie vo Francúzskom inštitúte v Bratislave prináša výber z ich najnovších diel.

Peter Cvik patrí k mimoriadne úspešným mladým umelcom. Má za sebou skvelú prípravu v ateliéri prof. Ivana Csudaia, priam impozantný zoznam domácich i zahraničných výstav a početné ocenenia. Vo svojej tvorbe sa sústreďuje predovšetkým na maľbu, kresbu a objekt, v súčasnosti predovšetkým s dôrazom na  krajinomaľbu, kde do popredia vystupuje jeho fascinácia mestom, reflexia urbanistických zásahov do krajiny a mapovanie stôp ľudskej aktivity. Peter Cvik spočiatku využíval rozmanité experimentálne postupy, ktoré mu umožňovali posun v priestore i čase a do takto koncipovaných kompozícií potom vstupoval maliarskymi zásahmi, ktoré vlastne vtisli celému dielu dušu. V najnovších dielach sa však plne sústreďuje na maliarske techniky, predovšetkým na akryl. Práve v Paríži, v čase lock downu vznikla séria spontánnych a s vášňou  maľovaných diel, ktoré vo fascinujúcej perspektíve i v jedinečnej tvarovej skratke tlmočia divákovi neopakovateľné dojmy z tohto jedinečného prostredia. Cvikove parížske „reflexie“ vystihujú tajomné  genius loci tohto mesta, no nie sú realistickým záznamom mestskej krajiny, ale skôr prinášajú „zašifrovanú správu“ o jej odvrátených podobách. Vnímame ich ako čistú impresiu, akýsi duchovný extrakt, v ktorom tušíme vizuálnu podobu známych či ikonických miest, ale uvedomujeme si i sociálne aspekty, opustené a vyprázdnené priestory, stopy nádeje, nostalgie ale i temné predtuchy. Sám autor o týchto dielach  hovorí. „… sústreďujem sa najmä na stopy spomienok vo vlastnom mentálnom priestore, ktoré postupne vrstvím na plátne. To o čo sa snažím, je intelektuálny vstup diváka, ktorý má možnosť dešifrovať moje kompozície  a dotvoriť si takto vlastný príbeh, založený na svojich spomienkach a zážitkoch… 

Andrea Kopecká tiež absolvovala na katedre maľby a iných médií, vo „4. ateliéri“ u prof. Ivana Csudaia. Upozornila na seba už svojimi prvými obrazmi, realizovanýminezvyčajnými a kreatívnymi maliarskymi  postupmi, ktoré sa vyvíjali v tesnom kontexte s jej úspešnými aktivitami v oblasti tetovania. Tiež sa spočiatku sústredila na mestskú krajinu, kde ju upútali najmä devastované bratislavské architektonické solitéry, poznačené výraznou negatívnou stopou, evokujúcou ich neistú budúcnosť, ohrozenú zámermi komerčných investorov. Zvolila zaujímavú techniku prekrývania a následného vymývania jednotlivých vrstiev maľby, ktorá prepožičala jej dielam prvok tajuplnej anonymity, umocnenej decentnou až monochrómnou farebnosťou. Súbežne s týmito komornými krajinami vznikali i jej veľkorysé ženské tváre a profily, kde na hotový mnohonásobne zväčšený portrét nanášala ďalšie vrstvy farieb a po ich čiastočnom zaschnutí ich postupne zlupovala a vymývala, naznačujúc paralely medzi plátnom pokrytým farbou a ľudskou pokožkou, reagujúcou na zásah tatéra. Už prvý parížsky pobyt Andrey Kopeckej v Cité bol pre ňu inšpiráciou pre vznik série monochrómnych imaginárnych krajín, kde sa postupne odpútava od reálnej optiky smerom k hraniciam abstrakcie. Metóda vrstvenia a následného vymývania farieb odhaľujúca detaily maľby, jej kompozičné súradnice a tajomné štruktúry, spolu s vopred neodhadnuteľným výsledkom a nevyhnutnosťou korigovať moment „náhody“ prepožičiava jej obrazom pocit živej hmoty. Jej expresívne maľby pôsobia ako prchavá a nadčasová spomienka na atmosféru zväčša fiktívnej  krajiny, v ktorej práve chladná a strohá čiernobiela farebnosť, evokujúca symbolický kontrast svetla a temnoty je výstižnou metaforou doby a jej širokospektrálnych podôb.

Mária Horváthová

Peter Cvik

Narodil sa 28. septembra 1985 v Bratislave. V rokoch 2006 – 2012 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre maľby a iných médií, vo „4. ateliéri“ u prof. Ivana Csudaia. V rokoch 2012 – 2016 absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Žije v Bratislave a venuje sa maľbe. Má za sebou mnohé úspešné výstavné prezentácie a súťaže. Bol  finalistom Strabag Art Award (2011 Viedeň) a finalistom viacerých ročníkov súťaže Maľba roka, zúčastnil sa na 4. Medzinárodnom bienále mladého umenia v Moskve (2014) a na 6. Moskovskom bienále (2015) V roku 2016 bol pozvaný na  5. Medzinárodné bienále mladého umenia v Moskve, kde mal samostatnú expozíciu Architektony.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2010
Crossroads. Hudobný salón. Zichyho palác. Bratislava

2011
Cvik Cvak. Hangár Tranzit ateliéry. Bratislava

2012
Školské roky. Sklad č. 17. SpaP a.s. Prístav. Bratislava

2013
Space Culture. Hop Kirk Culture Bar. Bratislava
Peter Cvik / Alexandra Barth. Spaces Between Us. SND. Bratislava

2014
RAMroom24. Magdaléna. 4D Gallery. Bratislava
P. Cvik. J. Hrčka. A. Kopecká vs. Connect coworking. Connect. Bratislava
Emotion of Digital Memory. Freshmen‘s. Bratislava

2015
Nedopovedané príbehy. Gallery Slovakia. Bratislava

2016
Substance of Painting. ART AIA. Berlín
Архитектоны / Architektony. 5. Medzinárodné bienále mladého umenia. Galéria SI. Moskva
Архитектоны / Architektony. Krasnoyarsk Museum Centre. Krasnoyarsk. Moskva
#hashtag. Galéria Čin Čin. Bratislava
(PR)úvod myslením. Nibiru Gallery. Ostrava
Digitálna hmlovina v Platónovej jaskyni. Diera do sveta. Liptovský Mikuláš            

2017
Od plochy k materiálu. Galéria Hot Dock. Bratislava

2018
Peter Cvik, Suzana Brborovič. Multi-layered. Encounter in Leipzig. Galerie Sechzig. Feldkirchen (A)
Places I have never been to… Alvitr Gallery / Glavny Prospekt, Jekaterinburg (RU)
Russia Stories of Leipzig. Atelier XIII Gallery, Bratislava

2019
Flickering Boarders. Alvitr Gallery. Sankt Peterburg (RU)

2020
TOK/FLOW. White&Weiss Contemporary Art Gallery. Bratislava

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

2009
Christmas Bestseller. Soda Gallery. Bratislava
Enthropia + small scale 2. Kreslling Gallery. Bratislava

2010
Christmas Bestseller vol. 2. Soda Gallery. Bratislava
Inak. Slovanet Art Gallery. Bratislava
120×120. Galerie 66. Praha
Paralelles. Barcsay terem.  Magyar Képzömüvészeti Egyetem. Budapešť

2011
Consistent. Oravská galéria. Dolný Kubín
Christmas Bestseller vol. 3. Soda Gallery. Bratislava
Boyband. Nitrianska galéria. Galéria Mladých. Nitra
Brána / Kapu. Kc Dunaj. Bratislava

2012
Aukcia súčasného slovenského umenia. (NCSU. Sothesby‘s Austria). Sklad č. 7. Eurovea. Bratislava
Maľba 2012. Dvorana Ministerstva kultúry SR. Bratislava
Diplomové práce VŠVU. Dom Umenia. Bratislava
Second Season. AMOYA. Praha
Exkurzie do cudzích svetov. T – Gallery. Bratislava

2013
Panel Story. Galéria mesta Bratislavy. Pálffyho palác. Bratislava
Sppirit. Galéria SPP. Bratislava

2014
Retrospective preview. Freshmen’s Gallery. Keglevičov palác. Bratislava
Predaukčná vystava White&Weiss. Erdödyho palác. Bratislava
Maľba roka 2014. Galéria Nedbalka. Bratislava
Decembrové stopy III. Galéria Čin Čin. Bratislava
Winter Selection III. Flat Gallery. Bratislava
999. River Gallery. Bratislava
AGRO. 4D Gallery. Galanta
Young Art Show Moscow. 4. Medzinárodné bienále mladého umenia. Národné múzeum súčasnej ruskej histórie. Moskva
Guláš 3. River Gallery. Bratislava
Fakt / Fikcia. Galerie Sýpka. Valašské Meziříčí

2015
Young Slovak Artist in Moscow 2015. 6. Moskovské bienále. Galéria Slovenského inštitútu v Moskve. Moskva
10 ROKOV V POHODE. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Trenčín
10 ROKOV V POHODE. Freshmen’s
HALA 2015. Ex – Cotton Concerns Trenčín. Trenčín
Predaukčná vystava White&Weiss. Erdödyho palác. Bratislava
Garage Design. Freshmen’s Gallery (pop-up). Znojmo
VEHEMENTER TURBATU TURBA. Nové Koupelny. Dúl Hlubina. Ostrava
Slovak Young Art. Tver Gallery. Moskva
Slovak Young Art. Ural Gallery. Jekaterinburg (RU)
Flat No.6. Soukromý byt. Brno

2016
FolksNow.sk. BERLIN BLUE art. Berlín
Black and White or Die. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne. Trenčín      

2017
Hledání hranic. PRFR Galéria. Bratislava
Wratislavia pro Bratislava / Bratislava pro Wratislavia. Galeria Mijeska we Wroclaviu. Wroclaw (PL)           

2018
Join The Dots / Unire le distanze, Salone Degli Incanti. L. Benetton Collection. Terst (I)
Maľba 2018. Galéria Nedbalka. Bratislava
Between Us. Incident Accident 4. The City Gallery in Czestochowa (PL)
Art Brutal”. Gallery Mine Michal. Ostrava
Searching of Boarders. Mestská galerie. Ostrava

2020
Čierne Diery – 189 grafík. Soga aukčný dom. Bratislava

2021
Čierne Diery – 209 grafík. Nová Synagóga. Žilina
Čierne Diery – 242 grafík. K-13, Alfa Gallery. Košice

Viac na www.petercvik.sk

Andrea Kopecká

Narodila sa 15. septembra 1988 v Bratislave. V rokoch 2004 – 2008 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru u prof. Milana Bočkaya a potom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2008 – 2010 na katedra grafiky a iných médií a v rokoch 2010 – 2014 na katedre maľby a iných médií, 4. ateliér  u prof. Ivana Csudaia.
V roku 2014 získala Cena Slovenskej Rektorskej Komisie za umenie a v roku 2019 Cenu Martina Benku.

Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a tetovaniu. Má za sebou niekoľko samostatných výstav a viaceré prezentácie doma i v zahraničí. Je členkou umeleckej skupinu BAnda.

Samostatné výstavy :

2012    A. Kopecká, J. Hrčka. Carnival of Destruction. Pod kamenným stromom. Bratislava

2012    A. Kopecká, J. Hrčka. Buran Buran. Hopkirk. Bratislava

2013    Andrea Kopecká.  Revealing the Unknown. Gallery M++. Bratislava

2013    Andrea Kopecká. Prints. VŠVU. Bratislava

2014    Andrea Kopecká. Prasačinky. Žumpa. Bratislava

2014    Andrea Kopecká. Osobný folklór. Freshmen’s Gallery. Bratislava

2014    A. Kopecká, S. Patúcová, M. Schniererová.  Malé s veľkými. VŠVU. Bratislava

2014    Andrea Kopecká. Flesh Art. Klub Bateliér. Bratislava

2016    Andrea Kopecká.Toucher la ville. Galéria Čin Čin. Bratislava

Skupinové výstavy  – výber:

2009 – Trienále textilu. Dom umenia. Bratislava

2011 – Figurama. Národní technická knihovna. Praha

2012 – Soyart. The Spot. Bratislava

2013 – Presahy. EGO Gallery. Bratislava

2013 – Sppirit. Galéria SPP. Bratislava

2013 – TedX. Slovenské národné divadlo. Bratislava

2013 – Katedra maľby. Reduta. Bratislava

2014 – BAnda. Galéria SPP. Bratislava

2014 – Solitude. River Gallery. Bratislava

2014 – „999“. River Gallery. Bratislava

2014 – Contempo. EGO Gallery.. Bratislava

2015 – New Now. Westergasfabriek. Amsterdam. NL

2015 – BAnda – Obrazorovnosť. Galerie Caesar. Olomouc

2015 – BAnda – Naporcovaní. . Galéria Jána Koniarka. Kopplova vila. Trnava

2015 – BAnda – Starým médiem přítomni. Galerie Magna. Ostrava

2015 – BAnda – P. Galerie  Artatak. Praha

2015 – Anticipation. Freshmen’s Gallery. Bratislava

2015 – Freshmen’s retrospectivepreview. Keglevichov palác. Bratislava

2016 – Black and White or Die! Galéria M. A. Bazovského. Trenčín

2016 – Modern Art Slovakia – Kunst aus Trnava. Landesgalerie Burgenland. Eisenstadt  AT

2016 – Bienále voľného výtvarného umenia. Turčianska galéria v Martine. Martin

2017 – La recherché d’un identité – L’art Slovaque á la Cité internationale des arts. Paríž

2017 – 90 Anniversary. Galéria Umelka. Bratislava

2018 – Selection. Viktoria’s Gallery. Bratislava

2018 – Metamorfózy maľby II. Lapidárium Bratislavského hradu. Bratislava

2018 – Sprednji svet. Galerija Domžale. Domžale (SLO)

2018 – Young Slovak Contemporary Art. Ausstellungsbrücke. St. Pölten

2019 – Letná skupinová predajná výstava.  Art Books Coffee. Bratislava

2019 – Metamorfózy maľby II. Galéria Alfa. K 13 Kulturpark. Košice

2020 – Trio. Galéria 19. Bratislava

2021 – Not that Kind of a Needle. The Embroiderers’ Guild NSW. Gallery 76. Sydney

Viac na andreakopecka.com

Mohlo by vás /zaujímať