Kedysi škandalózna hra Arthura Schnitzlera (1862 – 1931) Rej na javisko Stavovského divadla právom patrí – súbor desiatich konverzačných jednoaktoviek o milostných pomeroch viedenskej spoločnosti, teda rozhovory pred milostným aktom a po ňom, napísal autor na samom sklonku devätnásteho storočia ako rozvírený tanec chcenia a túžby v končiacom sa miléniu. Môžeme ich brať ako správu o vtedajších časoch, my ich však chápeme ako nadčasovú možnosť nazrieť na základnú ľudskú potrebu – potrebu zdieľania a blízkosti. Sme osamelí alebo sa nedokážeme priblížiť iným? Zvláštna rituálnosť vedie k hľadaniu paralel. Pravidelný dialogický text volá po skúmaní plynúceho času. Na prvý pohľad sa zdá, že predsa vieme, o čo nám všetkým ide. Napriek tomu sa to pokúsime preskúmať…