S potešením vás pozývame na stretnutie, ktoré je zamerané na zdieľanie nezabudnuteľných zážitkov frankofónnymi študentmi Erasmu na EUBA, spolu so študentmi francúzskeho jazyka na EUBA, ktorí už absolvovali program Erasmus, a budúcimi kandidátmi na študijnú mobilitu.

Cieľom tohto podujatia je prepojiť rôzne životné cesty a inšpirovať študentov, aby sa podelili o svoje ojedinelé skúsenosti z domova aj zo zahraničia, a aby sa tak stali aktívnymi príkladmi ducha programu Erasmus. Stretnutie prinesie množstvo interaktívnych aktivít, otvorených diskusií a priateľského prostredia.

Organizátor