Veľtrh je príležitosť pre študentov stretnúť sa so zástupcami podnikov a lepšie pochopiť súčasný pracovný trh, ako aj zistiť, ktoré kompetencie sú potrebné, aby boli pri hľadaní práce úspešní.  Pre podniky to bude zas možnosť lepšie spoznať kompetencie študentov, ktoré majú dnes, a čo očakávajú od budúcich zamestnávateľov. V rámci veľtrhu bude tiež priestor na diskusiu medzi univerzitami a podnikmi ohľadom tvorby študijných programov alebo povinnej praxe.

Tento rok oslávime 12. výročie tohto podujatia a pozveme naň bývalých absolventov magisterského štúdia európskych štúdií z Európskeho univerzitného centra, ktoré tiež oslavuje 12. výročie svojho pôsobenia na Slovensku.

Podujatie bude rozdelené do troch častí

  1. diskusný panel: «Francúzština ako prínos pre vašu kariéru»
  2. diskusný panel: «Štúdium vo francúzštine: dobrý nápad!»
  3. veľtrh – návšteva stánkov

Ste študent alebo gymnazista? Pridajte sa k nám 20. marca!

Na prihlásenie sa, respektíve bližšie informácie, kontaktujte po slovensky : sekacova18@uniba.sk