Klaster EUNIC Slovakia, ktorý združuje európske kultúrne inštitúty v tejto krajine, sa k nej plne pripája. Pri tejto príležitosti predstavujeme kultúrny projekt „Sloboda očami umelkýň“, ktorý sme spoločne realizovali koncom roka 2022. Do projektu sa zapojilo až 80 ukrajinských dizajnérok, z ktorých 15 malo odprezentované práce na výstave.

Viac informácií

Ukrajinská grafička Elena Kulish je autorkou najlepšie hodnoteného plagátu projektu „Sloboda očami umelkýň“. Na vernisáži výstavy plagátov hodnotí potrebu slobodného prejavu žien-umelkýň v spoločnosti zasiahnutej vojnou.

Kasha Potrohosh už dlhší čas žije a tvorí na Slovensku. Vypuknutie vojnového konfliktu na jej rodnej Ukrajine však zmenilo diskurz jej tvorby, ktorá je teraz podľa jej slov angažovaná.

Cover: (c) Elena Kulish