Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práceLichnerova 69, SenecAprobáciaFrancúzsky jazykTermín nástupu1.9.2024Predpokladaný termín ukončenia výberového konania15.8.2024Rozsah úväzku100%Počet študentov školy304Platové podmienkyPlat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.Príležitosť pre ľudí z Ukrajinynie

Požiadavky na uchádzača

VzdelanieVzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69
90301 Senec
https://gab.edupage.org/
45923261,02/45923261Kontaktná osobaZuzana Synaková
0948690016