Dňa 23.  januára sa konalo v Bratislave v priestoroch Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu v poradí už deviate zasadnutie Zmiešanej  francúzsko-slovenskej hodnotiacej komisie, ktorej úlohou bolo vybrať  najlepšie projekty vedecko-technickej spolupráce v rámci programu  Štefánik.

Tento  program existuje od roku 2004 a je spolufinancovaný oboma krajinami. Podpora je určená na mobility medzi slovenskými a francúzskymi výskumnými pracoviskami.

Tento  rok Zmiešaná komisia vybrala 10 projektov, ktoré získali financie na  rok 2020 a 2021. Prvé výmenné pobyty sa môžu začať už od 1. februára. Podrobnejšie informácie o tomto programe nájdete tu:

https://www.campusfrance.org/fr/stefanik , https://www.apvv.sk/?lang=sk