Mesiac júl je bohatý na oslavy. Štátne sviatky vo svete na seba nadväzujú:

  • 1. júl oslavujú v Kanade,
  • 4. júl v Spojených štátoch,
  • Francúzsko sa do rytmu osláv zapája 14. júla.

Každá krajina má svoje zvyky a tradície, ale i kus histórie skrytý za týmito dátumami, ktoré nikdy nie sú zvolené náhodne. Preto uvádzame niekoľko vysvetlení, ako porozumieť všetkému, čo sa za francúzskym 14. júlom skrýva.

Čo 14. júla vlastne oslavujeme?

Prvá udalosť, ktorá zíde všetkým na um, keď sa spomenie 14. júl, je rok 1789 a slávne dobytie Bastily. Bol to začiatok francúzskej revolúcie, zlomový bod a symbolický okamih v boji ľudu. Potom, ako sa Parížania zmocnili zbraní v Invalidovni, pokračovali k Bastile, aby získali i strelný prach. Po dni bojov sa im napokon podarilo toto stredoveké väzenie dobyť a oslobodiť tých pár väzňov, ktorí v ňom boli zatvorení. Okrem samotného vojenského víťazstva je dobytie Bastily symbolom zvrhnutia starého režimu, a tak navždy zostane symbolom boja za slobodu.

Dobytie Bastily a zadržanie guvernéra M. de Launay, 14. júla 1789.  ©  RMN-Grand Palais  

Napriek tejto slávnej historickej udalosti, štátny sviatok 14. júla neoslavuje udalosti z roku 1789.

Bol to totiž deň násilia polarizujúci spoločnosť a názory naň sa líšia. V skutočnosti každoročne oslavujeme 14. júl 1790. Tento dátum bol za štátny sviatok stanovený v roku 1880 za Tretej Francúzskej republiky. Pripomína sa ním sviatok Federácie, ktorý založili Lafayette a Parížska komúna, revolučná vláda v Paríži, s cieľom posilniť jednotu v krajine zmietanej krízou. Pri tejto príležitosti sa usporiadali vojenské prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal zvrchovanosť ústavy vypracovanej Národným zhromaždením. Jeho zjednocujúca reč transformovala oslavy na veľmi populárny sviatok, ktorý poskytol monarchii trochu úľavy predtým, ako definitívne padla o dva roky neskôr.

14. júl dnes

« Le bal du 14 Juillet à Paris »
© Robert Doisneau (1968)   

Štátny sviatok 14. júl sa oslavuje každoročne vo väčšine francúzskych miest a na veľkej väčšine francúzskych veľvyslanectiev v zahraničí. V programe osláv sú ľudové zábavy, šampanské a ohňostroje. No práve v Paríži na slávnej Avenue des Champs-Élysées je organizovaná hlavná prehliadka, ktorú si môžu vychutnať všetci Francúzi v televízii v živom vysielaní. Na tejto vojenskej prehliadke defilujú postupne všetky armádne zbory. Pre prestížnych hostí sú inštalované lóže, ale dav divákov pozdĺž prehliadky je veľmi početný a dorazí už veľmi skoro ráno, aby si zabezpečil čo najlepší výhľad.