Budúcnosť európskej obrany: Smerom k strategickej autonómii? (16/10 | 14:30 ‑ 17:00)

Európska únia bola vybudovaná s úmyslom zjednotiť kontinent otrasený hrôzami vojny a oslabený množstvom lokálnych konfliktov a nastoliť v ňom mier. Túto víziu Európska únia plne naplnila a nášmu kontinentu priniesla pokoj, prosperitu a bezpečnosť.

Avšak vo svete, ktorý sa neustále mení a vyvíja, v ktorom sú hrozby čoraz rôznorodejšieho charakteru, a v ktorom aj malé skupiny ľudí majú ľahký prístup k technologickým inováciám a k ich zneužitiu, musí aj Európska únia meniť a prispôsobovať svoj prístup k bezpečnosti a obrane v spolupráci so svojimi členskými štátmi.

Aby bola Európa schopná pružne reagovať na súčasné aj budúce hrozby a mohla aj naďalej garantovať bezpečnosť členských štátov vrátane efektívnej ochrany svojich vonkajších hraníc, musí byť na to vybavená vhodnými nástrojmi. Či už ide o kybernetickú bezpečnosť, vytvorenie autonómnej zložky ozbrojených síl schopných zasahovať mimo hraníc EÚ alebo o reakciu na hrozby iného charakteru, Európska únia sa usiluje vytvoriť také nástroje, rozpočet a inštitúcie, aby mohla účinne čeliť týmto výzvam.

Myšlienka európskej obrany pritom nie je nová, avšak v súčasnosti začína naberať čoraz konkrétnejšie kontúry, ako pripomenul predseda Európskej rady Donald Tusk: "Politika Európskej únie – ak má byť účinná – musí byť vizionárska aj pragmatická. Pred viac než polstoročím sa vytvorila ambiciózna vízia Európskeho obranného spoločenstva, ale na jej uskutočnenie chýbala jednota a odvaha. Dnes sa tento sen stáva skutočnosťou. Začíname stálu štruktúrovanú spoluprácu, tzv. PESCO, ktorá je praktickým vyjadrením našej vôle budovať európsku obranu."

Účastníci okrúhleho stola sa budú snažiť objasniť rôzne aspekty aktuálnych otázok európskej obrany a uviesť, aké riešenia by bolo potrebné a vhodné zaviesť na európskej, ako aj národnej úrovni.

-

Utorok 16. októbra 2018 – 14:30-17:00

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta medzinárodných vzťahov - spoločenská miestnosť

-

Program

14.00 hod.

Registrácia

14.30 hod.

Otváracie príhovory

 

Rudolf Kucharčík, Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA

 

Christophe Leonzi, Veľvyslanec Francúzskej republiky v SR

 

Ivan Legrady, Prezident asociácie Esprit de défense

14.45 hod.

Budúcnosť európskej obrany: smerom k strategickej autonómii

 

Moderátor: Samuel Goda, Prodekan pre rozvoj, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA

 

Hostia:

 

Robert Ondrejcsak, Štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR

 

Nicolas Suran, Veľvyslanec Francúzskej republiky, COPS EÚ

 

Florian Escudié, Zástupca riaditeľa pre strategické záležitosti, bezpečnosť a odzbrojenie, Ministerstvo európskych a zahraničných vecí

 

Vladimir Bilčík, Vedúci výskumník programu Európske štúdiá, SFPA

 

Jean-Pierre Maulny, Zástupca riaditeľa, Inštitút medzinárodných a strategických vzťahov, IRIS

16.45 hod.

Diskusia

17.00 hod.

Občerstvenie

-