Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / A1

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

 

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.12 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.11 x 180 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.22 x 90 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A1.21 x 180 min / týždeň15 týždňov249 € / 224 €*

*zľava 10% pre študentov a seniorov

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokážem používať. Budem vedieť predstaviť seba aj iných, klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žijem, o ľuďoch, ktorých poznám, a o veciach, ktoré vlastním. Dokážem sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mi pomôcť.

PREHĽAD ÚROVNÍ