Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / A1

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

ZápisyZačiatok kurzov
prezenčne 11. – 18. septembra 202325. septembra 2023
online od 15. augusta 2023 

Jesenný trimester 2023

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňA1.1
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.11 x 180 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*sobota09:15-12:30Zápis
ÚroveňA1.1
Intenzita1 x 180 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnisobota
Čas09:15-12:30Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.12 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok07:30-09:00Zápis
15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňA1.1
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas07:30-09:00Zápis
15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.13 x 60 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok, streda, piatok07:00-08:00Zápis
ÚroveňA1.1
Intenzita3 x 60 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok, streda, piatok
Čas07:00-08:00Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.11 x 90 min / týždeň11 týždňov136 €*piatok12:30-14:00Zápis
sobota09:15-10:45Zápis
ÚroveňA1.1
Intenzita1 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena136 €*
Dnipiatok
Čas12:30-14:00Zápis
Dnisobota
Čas09:15-10:45Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.22 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda19:10-20:40Zápis
utorok a štvrtok12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
ÚroveňA1.2
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas19:10-20:40Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.22 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda19:10-20:40Zápis
utorok a štvrtok12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
ÚroveňA1.2
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas19:10-20:40Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas12:30-14:00Zápis
17:30-19:00Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.21 x 90 min / týždeň11 týždňov136 €*piatok07:30-09:00 pokračovanieZápis
ÚroveňA1.2
Intenzita1 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena136 €*
Dnipiatok
Čas07:30-09:00 pokračovanieZápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.32 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňA1.3
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.32 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňA1.3
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas15:50-17:20Zápis
19:10-20:40Zápis
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A1.31 x 90 min / týždeň11 týždňov136 €*sobota11:00-12:30Zápis
ÚroveňA1.3
Intenzita1 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena136 €*
Dnisobota
Čas11:00-12:30Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Upozornenie

Prezenčný kurz sa bude konať pod podmienkou, že opatrenia platné v období začiatku kurzu povolia prezenčnú formu výučby. Francúzsky inštitút si vyhradzuje právo zrušiť kurz prezenčnou formou v súlade s nariadeniami miestnych orgánov a presunúť ho do online priestoru.

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokážem používať. Budem vedieť predstaviť seba aj iných, klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žijem, o ľuďoch, ktorých poznám, a o veciach, ktoré vlastním. Dokážem sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mi pomôcť.

PREHĽAD ÚROVNÍ