Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / B2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B2.12 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B2.22 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B2.32 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B2.42 x 90 min / týždeň15 týždňov269 € / 242 €*

*zľava 10% pre študentov a seniorov

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo mojej špecializácii. Budem pripravený komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mi umožní viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Budem vedieť vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť moje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

PREHĽAD ÚROVNÍ