Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / B2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

ZápisyZačiatok kurzov
prezenčne 11. – 18. septembra 202325. septembra 2023
online od 15. augusta 2023 

Jesenný trimester 2023

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok15:50-17:20Zápis
ÚroveňB2.1
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas15:50-17:20Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok15:50-17:20Zápis
ÚroveňB2.1
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas17:30-19:00Zápis
Dniutorok a štvrtok
Čas15:50-17:20Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*pondelok a streda07:30-09:00Zápis
ÚroveňB2.3
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dnipondelok a streda
Čas07:30-09:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.42 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis
ÚroveňB2.4
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dniutorok a štvrtok
Čas17:30-19:00Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.42 x 90 min / týždeň11 týždňov236 € / 204 €*utorok a štvrtok17:30-19:00Zápis
ÚroveňB2.4
Intenzita2 x 90 min / týždeň
Dĺžka kurzu11 týždňov
Cena236 € / 204 €*
Dniutorok a štvrtok
Čas17:30-19:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Upozornenie

Prezenčný kurz sa bude konať pod podmienkou, že opatrenia platné v období začiatku kurzu povolia prezenčnú formu výučby. Francúzsky inštitút si vyhradzuje právo zrušiť kurz prezenčnou formou v súlade s nariadeniami miestnych orgánov a presunúť ho do online priestoru.

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo mojej špecializácii. Budem pripravený komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mi umožní viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Budem vedieť vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť moje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

PREHĽAD ÚROVNÍ