Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / B2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

         Zápisy a vstupné testy      Začiatok kurzov   
  Jesenný trimester 2020      16. – 23. septembra      26. septembra   
  Zimný trimester 2021      7. – 13. januára      16. januára   
  Jarný trimester 2021      31. marca – 8. apríla      10. apríla   

Jesenný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*piatok15:30-18:45
sobota09:15-12:30

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Zimný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda15:50-17:20
utorok a štvrtok19:10-20:40
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.11 x 180 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*sobota09:15-12:30

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok17:30-19:00

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.22 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00
utorok a štvrtok15:50-17:20

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda19:10-20:40

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.42 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok19:10-20:40

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Jarný trimester

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok07:30-09:00Zápis
17:30-19:00Zápis

Na diaľku

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*utorok a štvrtok07:30-09:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2.32 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis
utorok a štvrtok15:50-17:20Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Budem rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo mojej špecializácii. Budem pripravený komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mi umožní viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Budem vedieť vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť moje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

PREHĽAD ÚROVNÍ