Vyhľadať

Všeobecná francúzština pre dospelých / C2

Kurz poskytuje ústnu a písomnú komunikáciu vo francúzštine v rôznych životných situáciách, pričom klient spoznáva frankofónnu kultúru. Hodiny sú postavené na dynamickom, (inter)aktívnom a efektívnom prístupe. Súčasťou kurzu je príprava na skúšky DELF-DALF.

 Zápisy a vstupné testyZačiatok kurzov
Jarný trimester 2022online od 1. marca 2022
prezenčne 6. – 12. apríla 2022
19. apríla 2022

Jarný trimester 2022

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
C2.12 x 90 min / týždeň11 týždňov210 € / 189 €*pondelok a streda17:30-19:00Zápis

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Upozornenie

Prezenčný kurz sa bude konať pod podmienkou, že opatrenia platné v období začiatku kurzu povolia prezenčnú formu výučby. Francúzsky inštitút si vyhradzuje právo zrušiť kurz prezenčnou formou v súlade s nariadeniami miestnych orgánov a presunúť ho do online priestoru.

Čo sa naučím na tejto úrovni?

Porozumiem širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznám ich implicitné významy. Dokážem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Budem využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Budem môcť vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

PREHĽAD ÚROVNÍ